Startsida Umeå kommun
Stadsarkivet, Umestan

Stadsarkivet

Stadsarkivet i Umeå kommun slutarkiverar kommunens handlingar och utför även annan arkivverksamhet. Välkommen att ta kontakt om du vill forska i eller ta del av äldre kommunala handlingar.

Stadsarkivet har ambitionen att från och med 2019 publicera färdiga förteckningar av arkiv i Nationell Arkivdatabas. Vid frågor kring vårt arkivbestånd var vänlig kontakta oss.

Sedan 2010 har Stadsarkivet börjat skanna vissa handlingar, bland annat för publicering i Riksarkivets digitala forskarsal (SVAR). För att ta del av handlingar på SVAR hemifrån krävs i dagsläget ett abonnemang. SVAR kan även nås kostnadsfritt från de flesta bibliotek och många arkivinstitutioner.

Hittills publicerat på SVAR (nov 2018):

  • Obbola byarkiv (1729–1928)
  • Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1868–1888 (med vissa luckor)
  • äldre examenskataloger från Umeå stads folkskolestyrelse, Umeå landskommuns skolstyrelse, Holmsunds köpings folkskolestyrelse, Hörnefors kommuns folkskolestyrelse samt Sävars kommuns folkskolestyrelse.
  • Huldtska släktarkivets fotografisamling.

Stadsarkivets ambition är att fortsätta skanna och publicera examenskataloger på SVAR från folkskolestyrelsearkiv. Handlingar från andra arkivbildare finns också med i planeringen.

Kontakt

Stadsarkivet
Umeå kommun
901 84 Umeå

090-16 57 82 (forskarservice), vardagar klockan 9‑12, 13‑16 
090-16 10 00 (växel)

stadsarkivet@umea.se

Stadsarkivet finns i Umestan företagspark, hus 2, på andra våningen. Umestan är det gamla regementsområdet I 20, cirka två km NV om Umeå centrum.

Besökstider är normalt vardagar klockan 9–16 med lunch 12–13. Kontakta oss gärna innan besök så att vi kan säkerställa att personal finns på plats.

Efterlysning

Stadsarkivet önskar hjälp med uppgifter om 14 gamla skolfotografier: namn på personerna på bilderna, skolans eller skolornas namn och årtal för fotografierna.

Se fotografierna

Vet du något om fotona?
Meddela uppgifter till:

Niklas Ljungholm
090-16 59 10

Carl-Oskar Lundström
090-16 59 11

stadsarkivet@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.