Startsida Umeå kommun

24 miljoner för att utveckla den koldioxidsnåla platsen

Umeå ska utvecklas till en plats med så lite koldioxidutsläpp som möjligt. Tillväxtverket stöder projektet ”Den koldioxidsnåla platsen” med en total budget på 24 miljoner kronor genom EUs regionala utvecklingsfond. Projektet ska också ta reda på hur Umeåbornas klimatpåverkan från resande, boende och konsumtion ser ut.

– Konsumtionens klimatpåverkan är en stor utmaning och det behöver utvecklas nya metoder och verktyg för att stötta koldioxidsnåla lösningar i samhället. Tillsammans med Umeå universitet, näringsliv, myndigheter, föreningar och allmänhet hoppas vi kunna komma fram till nya sätt att minska koldioxidutsläppen, säger Johan Sandström, energi- och klimatstrateg, Umeå kommun.

Syftet med projektet är att

  • ta fram metoder och verktyg för att göra det möjligt att på ett bättre sätt planera och utveckla en stad med så lite koldioxidutsläpp som möjligt
  • förändra konsumtions-, resvane- och boendemönster i Umeå
  • sprida kunskap om hållbar konsumtion och hållbara livsstilar
  • få fram bättre underlag och statistik som ska användas när invånarnas och Umeås egentliga klimatpåverkan utreds.

Ett samarbetsprojekt med flera aktörer

Projektet pågår under tre år och sker i samarbete mellan Umeå kommun, Sliperiet vid Umeå universitet, Umeå energi och UPAB och en rad andra samverkanspartners. Sliperiet kommer att fungera som kompetensplattform för projektet tillsammans med forskare från olika ämnesområden.

– Vi är väldigt glada över projektet som stärker vår inriktning, kompletterar andra stora FOI projekt som till exempel + Project, samt stärker Sliperiet som forsknings- och kunskapsmiljö, säger Marlene Johansson, föreståndare, Sliperiet.

Kontakt

Johan Sandström
energi- och klimatstrateg
Umeå kommun
090-16 16 65
070-254 45 78
johan.sandstrom@umea.se

Marlene Johansson
föreståndare Sliperiet
Umeå universitet
072-533 99 21
marlene.johansson@umu.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.