Startsida Umeå kommun

Alltmer jämställt på Umeås scener

En undersökning av könsfördelningen i musik- och kulturarrangemang under 2015 visar att fördelningen av kvinnor och män på Umeås stora kulturarrangemang blir alltmer jämn.

Umeå kommun har för fjärde året i rad tittat närmare på könsfördelningen på några av Umeås stora musik- och kulturarrangemang under 2015. Representation på scen i stora musik- och kulturfestivaler samt de olika kulturarrangemang som finns med i Rajden med bred spridning över genrer har mätts genom att räkna de kvinnor och män som omnämns i respektive program. Syftet är att skapa en bild över hur representationen av kvinnor respektive män ser ut i Umeås kulturutbud.

– Genom att räkna och dela med oss av resultatet tror vi att arrangörer blivit mer medvetna och vi ser också att representationen blir alltmer jämställd varje år. Bara de senaste åren har det kvinnliga deltagandet ökat med flera procent, säger Emma Vigren (S), ordförande jämställdhetsutskottet.

Statistiken visar, precis som tidigare år, att kulturscenen är mer jämställd än musikscenen. Både musik- och kulturfestivalerna är däremot mer jämställda än förra året. Under 2015 var 44 procent (43 procent 2014) av akterna på kulturfestivalerna kvinnodominerade, 45 procent (47 procent) mansdominerade och 11 procent (10 procent) mixade. För musikfestivalerna var statistiken något sämre – 40 procent (31 procent 2014) av akterna var kvinnodominerade, 45 procent (59 procent) mansdominerade och 11 procent (10 procent) mixade.

– Kulturnämnden har de senaste åren haft jämställdhet som ett av fyra prioriterade mål för våra anslag till olika kulturföreningar och festivaler. Därför är det glädjande att jämställdheten blir bättre i Umeås kulturliv. Jämställdheten ökar när det gäller publik och besökare, däremot är det viktigt att den också förbättras när det gäller olika kulturutövare och de som får plats på scen, säger Tomas Wennström (S), ordförande kulturnämnden.

Kontakt

Emma Vigren (S)
ordförande
jämställdhetsutskottet
Umeå kommun
070-669 01 18
mejl

Tomas Wennström (S)
ordförande
kulturnämnden
Umeå kommun
070-326 76 27
mejl

Linda Gustafsson
jämställdhetsstrateg
Umeå kommun
070-611 10 44
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.