Startsida Umeå kommun

Avråder från slutförvar i Pyhäjoki

Umeå kommun uttrycker oro och avråder från att placera ett nytt slutförvar av använt kärnbränsle i närheten av Pyhäjoki, i höjd med Robertsfors-Skellefteå. Det uttalar näringslivs- och planeringsutskottet i ett remissvar till Naturvårdsverket.

I Finland pågår planering för att lokalisera ett nytt slutförvar av använt kärnbränsle. De två alternativa placeringarna är Eurajoki/Euraåminne kommun i höjd med Gävle-Söderhamn och i Pyhäjoki kommun. Lokaliseringen i Pyhäjoki är i närheten av det planerade kärnkraftverket, omkring 200 km från Umeå.

Olika riskfaktorer

Umeå kommun anser att man i första hand bör överväga annan energiproduktion och i andra hand andra lokaliseringar. I remissvaret pekas på dels kortsiktiga risker i samband med hanteringen, dels långsiktiga risker från förvaret. Faktorerna som nämns är tekniska brister, den mänskliga faktorn, små men frekventa jordbävningar samt hotbilder vid terrorverksamhet eller krigssituationer.

– Förra mandatperioden beslutades att inte yttra sig över kärnkraftverket, men jag bedömer att vi bör göra det nu. Det är en svensk myndighet som frågar oss, och många Umeåbor är oroliga över planerna i Finland, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Två yrkade avslag

Elmer Eriksson (M) och Peder Westerberg (L) reserverade sig efter att de yrkat på återremiss, i andra hand avslag till yttrandet.

– Remissvaret är politiskt skrivet, dessutom tycker jag inte att Umeå kommun ska syssla med utrikespolitik, säger Elmer Eriksson.

Kontakt

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
mejl

Elmer Eriksson (M)
ledamot
kommunstyrelsen
Umeå kommun
072-733 07 32
mejl

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
mejl

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.