Startsida Umeå kommun
Umeå, skyline

Har du svarat på medborgarundersökningen?

Fler än tusen invånare i Umeå är utvalda att svara på Statistiska centralbyråns (SCB) stora medborgarundersökning. Är du en av de utvalda att delta? Tack för att du svarar senast 24 oktober via post eller senast 27 oktober via webbenkät.

Undersökningen genomförs årligen och handlar om kommunens service och om Umeå som plats att leva på. Svaren är till stor hjälp för att vi ska kunna ge alla invånare så bra service som möjligt.

Vi vill veta hur du ser på kommunen och kommunens verksamheter. Vad tycker du om Umeå kommun som plats att bo och leva på? Hur bedömer du skola, infrastruktur, äldreomsorg och kommunikationer? Hur ser du på inflytandet i kommunen? Det är exempel på vad vi vill veta. Du behöver ingen särskild kunskap för att svara, det är din uppfattning och vad du tycker som är viktigt.

Svara på webben eller via post

Du som är utvald får i dagarna ett brev som berättar mer om enkäten och svarar på vanliga frågor. Du kan besvara enkäten på två sätt:

  • Direkt på webben: www.insamling.scb.se.
    Inloggningsuppgifter finns i brevet du får hemskickat.
    Sista svarsdatum för webbenkäten är fredag 27 oktober.
  • Via enkät på papper, som skickas till dig i början av september.
    Sista datum för att posta ditt svar är tisdag 24 oktober.

Ditt svar är viktigt

Vi hoppas att du som är utvald tar dig tid att svara på frågorna. Då bidrar du med underlag till kommunen, ger oss bra möjligheter att förbättra servicen för alla invånare och är med och påverkar utvecklingen. Du är slumpvis utvald och alla utvalda tillsammans är ett ”Umeå i miniatyr”. Ditt svar kan inte ersättas med någon annans svar och vi vill ha en så rättvis bild som möjligt.

Tack för att du svarar!

Kontakt

Oavsett om du är utvald att delta i SCB:s undersökning eller inte kan du alltid lämna synpunkter och förslag till kommunen på annat sätt. Allas synpunkter är viktiga.

Det finns olika sätt att lämna synpunkter, det beror på vad det handlar om.

Läs mer på www.umea.se/kontakt.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.