Startsida Umeå kommun

Hur kontaktar jag kommunen?

Har du frågor till kommunen? Behöver du göra en felanmälan? Har du synpunkter eller förslag på förbättringar? Kanske vill du uppmärksamma något som är bra? Du kan kontakta kommunen på olika sätt, det beror på vad du vill. Här är några av de vanligaste kontaktvägarna:

  • För att få snabb information om kommunens service och tjänster, ring Umeå kommuninformation, 090-16 10 10.
  • När du söker en särskild person eller verksamhet, ring kommunens växel, 090-16 10 00.
  • Behöver du göra en felanmälan, läs mer på www.umea.se/felanmalan.
  • Lämna en synpunkt eller ett förslag via www.umea.se/medborgarslussen.
Mer information

Läs mer om kontaktvägar, kontakta politiker, nämnder, verksamheter, ledare och medarbetare, hitta adresser för mejl och post, och se karta för att hitta till stadshuset: www.umea.se/kontakt

Kontakta socialtjänsten

Du kan också ställa allmänna frågor på kommunens Facebook, om du själv är användare. Men, vi hanterar inte enskilda ärenden på Facebook.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.