Startsida Umeå kommun

Jämställdhetsutskottets aktivitetsbudget för 2017 fastslagen

Jämställdhetsutskottet har beslutat om årets aktivitetsbudget som främst går till utbildning och stöd till interna verksamheter.

Jämställdhetsutskottet, som är ett utskott direkt under kommunfullmäktige, har till uppgift att bland annat initiera, granska och följa upp kommunövergripande frågor ur ett jämställdhetsperspektiv.

Under 2017 kommer utskottet bland annat att satsa 400 000 kronor på utbildning och stöd till interna verksamheter, däribland processutbildning för anställda som driver jämställdhetsfrågor. Utskottet kommer också att fortsätta arbetet med så kallad gender budgeting, som är ett sätt att synliggöra hur resurser fördelas och på vilka villkor. Utskottets totala budget är cirka 800 000 kronor.

– Jag är särskilt nöjd med att vi förstärker arbetet med gender budgeting, säger Emma Vigren (S), ordförande, jämställdhetsutskottet.

Jämställdhetsutskottet fortsätter också att satsa på utåtriktade aktiviteter, till exempel seminarier och föreläsningar.

Kontakt

Emma Vigren (S)
ordförande
jämställdhetsutskottet
Umeå kommun
070-669 01 18
mejl

Linda Gustafsson
jämställdhetsstrateg
Umeå kommun
070-611 10 44
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.