Startsida Umeå kommun

Samverkan mellan kommunen och polisen fortsätter

Umebrå, Umeå kommuns lokala brotts- och drogförebyggande råd, beslutade på senaste styrgruppsmötet att Umeå kommun och lokalpolisområde Umeå ska fortsätta samverka de kommande fyra åren. Den förnyade samverkansöverenskommelsen ligger till grund för brotts- och drogförebyggande arbete i Umebrå 2017–2020.

De övergripande målen för samverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten i Umeå kommun. Ett nytt mål som särskilt lyfts är att minska nyttjandet av alkohol, narkotika, tobak, dopning, och att motverka överdrivet spelande som kan leda till brottslighet.

Samverkan ska särskilt inriktas på ett förebyggande arbete som styrs av en aktuell lokal lägesbild, en aktivitetsplan, samt årliga medborgarlöften.

– Jag vill även fortsättningsvis ha en trygg och säker kommun, då är det viktigt att vi aktivt och strategiskt jobbar tillsammans med polisen utifrån de olika områdenas förutsättningar och behov, säger Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande.

– Samverkan mellan polisen och det lokala samhället har en stark inverkan på våra möjligheter att minska brott och ordningsstörningar. Vi har en lång historia av gott samarbete med Umeå kommun. Det känns bra att vi har en långsiktig strategisk samverkansöverenskommelse med kommunen som grund för det brottsförebyggande arbetet vi ska göra tillsammans i vardagen, säger Ronny Adolfsson, chef för lokalpolisområde Umeå.

Kontakt

Mona Åström
vikarierande processledare
Umebrå
090-16 41 27
070-633 28 81
mona.astrom@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.