Startsida Umeå kommun

Studenter får jobb under utbildningen

Umeå kommun ska anställa fem studenter per termin under fem år. Syftet är att stärka övergången från studier till arbete, stimulera till framtida kompetensförsörjning och skapa ökad motivation för att jobba inom kommuner och landsting.

I samband med Umeå universitets 50-årsfirande överlämnade kommunen en gåva i form av ett åtagande att ta emot fem studentmedarbetare per termin under en femårsperiod. Dessa är under utbildning och därmed inte klar med sin examen, legitimation etc. Det innebär att arbetsuppgifterna behöver anpassas efter det.

Studentmedarbetaren anställs tidsbegränsat under terminstid, en termin i taget, högst 15 timmar i genomsnitt per vecka samt med en månads ömsesidig uppsägningstid.

God samverkan

– Vi står inför ett stort rekryteringsbehov under lång tid, och många högkvalificerade studenter tar sin examen vid Umeå universitet. Vi hoppas att projektet ska synliggöra Umeå kommuns yrkesmässiga bredd och spets och motivera studerande att efter examen välja ett arbete inom välfärdssektorn, säger Louise Söderlund, koordinator för projektet.

– Det är väldigt positivt att Umeå kommun riktar sin jubileumsgåva till våra studenter och sätter ljuset på något så viktigt som studenternas övergång från studier till arbetsliv. Detta är ett av flera projekt som stärker den goda samverkan som vi har med kommunen, säger Anders Fällström, vicerektor med ansvar för utbildning vid Umeå universitet.

En mentor

Under hösten annonserar kommunen om de fem första anställningarna; två utredare, en logistiker, en arkitekt och en kommunikatör.

Arbetsgivaren ska utse en mentor för att stödja studentmedarbetaren i arbetet. Mentorn bör vara en person som kan förmedla yrkeskunskaper och som dessutom har förmåga att stötta studentmedarbetaren så att hen snabbt kan fungera i sin yrkesroll.

Kontakt

Louise Söderlund
koordinator
Umeå kommun
090-16 11 79
070-399 11 79
mejl

Anders Fällström
vicerektor med
ansvar för utbildning
Umeå universitet
090-786 66 28
070-493 85 27
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.