Startsida Umeå kommun

Tjejjouren får ekonomiskt stöd till våldsförebyggande metodmaterial

Jämställdhetsutskottet stöttar Tjejjouren i Umeå med 60 000 kronor för att ta fram ett metodmaterial som ska användas i våldsförebyggande arbete ur ett genusperspektiv.

Enkäten Unga 16 som Umeå kommun genomförde tidigare i år visar att unga tjejer upplever en större otrygghet än unga killar i det offentliga rummet. 39 procent av tjejerna uppger att de känner sig otrygga när de går hem ensamma på kvällen vilket är en försämring sedan 2014 då 25 procent kända sig otrygga.

Bland annat utifrån det resultatet beviljar jämställdhetsutskottet Tjejjouren i Umeå 60 000 kronor för att ta fram ett metodmaterial som ska användas i våldsförebyggande arbete ur ett genusperspektiv. Materialet ska användas i arbete med ungdomar, både tjejer och killar, i Umeå. 

– Tjejjouren har de senaste åren arrangerat feministiskt självförsvar för tjejer i årskurs 8 och 9. Metodmaterialet vi vill att de ska ta fram blir ett bra komplement till det, säger Emma Vigren (S), ordförande jämställdhetsutskottet.

Om Tjejjouren i Umeå

Tjejjouren i Umeå är en ideell organisation som riktar sig till unga människor som identifierar sig som tjejer. De erbjuder stöd till de som känner att de behöver någon att prata med. Alla som är engagerade i tjejjouren är tjejer. Kontakt kan tas via chatt och frågelåda, mejl och telefon. Tjejjouren driver också utåtriktad verksamhet där de informerar om sitt arbete, utbildar i feministiskt självförsvar och arbetar med workshops och seminarier.

Kontakt

Emma Vigren (S)
ordförande
jämställdhetsutskottet
Umeå kommun
070-669 01 18
emma.vigren@umea.se

Linda Gustafsson
jämställdhetsstrateg
Umeå kommun
070-611 10 44
linda.gustafsson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.