Startsida Umeå kommun

Umeå kommun blir jämställdhetsmentor för Lycksele och Vännäs

Under 2016 deltog Umeå kommun i projektet Modellkommuner där sex kommuner tillsammans utvecklade sitt jämställdhetsarbete. Nu fortsätter Umeå som mentor åt två nya kommuner, Lycksele och Vännäs, i nästa etapp av projektet.

I projektet Modellkommuner utvecklar kommuner sitt jämställdhetsarbete genom att systematiskt jämföra sina arbetssätt med varandra, så kallad benchmarking. Efter ett pilotprojekt under 2016 fortsätter spridningen under 2017 till 15 nya kommuner. Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som driver projektet, med syftet att fler kommuner ska kunna ge kvinnor och män en jämställd service.

Mentorer stöttar arbetet

Umeå kommun och de fem andra kommunerna som deltog första året agerar nu mentorer och bollplank åt två eller tre nya kommuner som ska benchmarka sitt jämställdhetsarbete med varandra. Umeå kommer att vara mentor åt Lycksele och Vännäs kommuner.

Fokus ligger på ett systematiskt lärande, det vill säga att både lära in och lära ut kunskap och erfarenheter. Lärandet tas tillvara i respektive kommun genom att förbättringsarbeten implementeras, sprids och följs upp på hemmaplan. Mentorerna bidrar med erfarenheter och konkreta lärande exempel från sina organisationer.

– Det har varit lärorikt att kunna jämföra vårt eget arbetssätt med andra kommuners. Vår nya roll, som bollplank och mentor, åt Lycksele och Vännäs betyder såklart inte att vi är klara med vårt jämställdhetsarbete. Jag tror att vi kan lära oss mycket även genom att följa andra kommuners arbete, säger Emma Vigren (S), ordförande, jämställdhetsutskottet.

Politiker, chefer och nyckelpersoner

Deltagarna träffas fem gånger under ett år. En politiker, en chef och en jämställdhetsstrateg från varje kommun deltar. Mellan träffarna genomförs förbättringsarbeten på hemmaplan, med stöd från SKL.

– Att ha med alla tre nivåer är en avgörande framgångsfaktor. Politiker benchmarkar med politiker, chefer med chefer och strateger med strateger, samtidigt som projektet ger nivåerna möjlighet att arbeta tillsammans, säger projektledaren Lillemor Harnell, SKL.

Kontakt

Emma Vigren (S)
vice ordförande
jämställdhetsutskottet
Umeå kommun
070-669 01 18
emma.vigren@umea.se

Linda Gustafsson
jämställdhetsstrateg
Umeå kommun
070-611 10 44
linda.gustafsson@umea.se

Lillemor Harnell
projektledare
SKL
08-452 78 23
lillemor.harnell@skl.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.