Startsida Umeå kommun

Viktigt meddelande-signalen testas

Tyfonsignalen "viktigt meddelande"testas regelbundet varje kvartal. Signalen är ett av räddningstjänstens viktigaste hjälpmedel för att varna och informera människor vid allvarliga olyckor.

Tyfonsignalen är 7 sekunders långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad under minst två minuter. Signalen viktigt meddelande testas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december vid de aggregat som finns i städer och tätorter.

Testas regelbundet

När signalen testas behöver du inte göra något alls. Testet följs av signalen faran över, en enda lång ljudsignal på 30 sekunder. Testet följs inte av något varningsmeddelande i radio.

Om du i annat fall hör signalen ska du gå inomhus, lyssna på radion och stänga dörrar, fönster och ventilation.

Se instruktionsfilm

För att informera om vad tyfonsignalen innebär och hur du förväntas agera då den ljuder finns det en instruktionsfilm på Umeå kommuns webbplats.

– Viktigt meddelande-signalen är oerhört viktig för invånares säkerhet och därför är det viktigt att alla vet vad den innebär. Med filmen kan vi nå en målgrupp vi kanske annars skulle missa, säger Lars Tapani, brandchef, Umeå kommun.

Viktigaste hjälpmedlet för att varna

Signalen viktigt meddelande är ett av räddningstjänstens viktigaste hjälpmedel för att varna och informera människor vid allvarliga olyckor. Signalen kan till exempel användas vid stora bränder med stark rökutveckling, vid gasutsläpp, svåra oväder eller störningar i viktiga samhällsfunktioner.

VMA via telefon

VMA består av radio, tv och ljudsignaler utomhus. Du kan också få varningar via telefon. Det innebär att du kan bli uppringd och få varning i form av ett röstmeddelande. Det gäller via fast telefoni, om du har ett fast nummer kopplat till din mobiltelefon och via IP-telefoner som är registrerade till en adress.

Du kan också få VMA via sms i mobiltelefon. Det gäller mobiltelefoner som är registrerade på en adress i ett drabbat område.

Kontakt

Lars Tapani
brandchef
Brandförsvar och säkerhet
Umeå kommun
090-16 22 15
lars.tapani@umea.se

Brandförsvaret, växel
090-16 22 00
090-16 22 20 (kvällar och helger)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.