Startsida Umeå kommun

Övriga kommunikatörer

Här är kontaktuppgifter till kommunikatörer i övriga kommunala verksamheter, kommunikatörer som ingår i kommunikationsnätverket och kommunikatörer i kommunala bolag.
Verksamheter    
Näringslivsservice Linus J. Stark 090-16 30 22, 070-283 28 85
Umeå turistbyrå Erja Back 090-16 34 24, 070-647 62 78
Dragonskolan Johan Lagrelius 090-16 24 21, 070-359 25 56
Forslundagymnasiet Siv Andersson 090-16 41 60
Fridhemsgymnasiet Marie Nygren 070-235 15 50
Midgårdsskolan Anna Lundström 090-16 59 59, 072-716 22 01
Kvinnohistoriskt museum Maria Hedberg 090-16 33 62, 070-390 11 78
Viva komvux Lars-Erik Sundström 090-16 30 54
     
Kommunala bolag
AB Bostaden Hanna Olsson 090-17 76 60, 070-605 48 47
Infrastruktur i Umeå AB (Inab) Linda Eriksson 070-552 67 62
Nolia AB Tommy Abrahamsson 090-16 34 00, 070-588 27 77
Umeå Energi AB Sofia Alfredsson 090-16 02 18, 070-633 22 13
Umeå Hamn AB Linda Eriksson 070-552 67 62
Umeå Parkerings AB (Upab) Ulla Segerstedt 090-16 15 66
Vakin, Vatten- och avfallskompetens i norr AB Simone Andersson 090-16 13 83, 0730-228 850
Vakin, Vatten- och avfallskompetens i norr AB Mikael Fälldin 090-16 14 56, 070-215 88 56

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.