Startsida Umeå kommun

Övriga kommunikatörer

Kommunikatörer i andra kommunala verksamheter:

Verksamhet

Kontaktperson

Telefon

Näringslivsservice

Linus J. Stark

090-16 30 22, 070-283 28 85

Umeå turistbyrå

Erja Back

090-16 34 24, 070-647 62 78

Dragonskolan

Marie Nygren

070-235 15 50

Forslundagymnasiet

Siv Andersson

090-16 41 60

Midgårdsskolan

Therése Swärd

090-16 59 59, 072-716 22 01

Kvinnohistoriskt museum

Maria Hedberg

090-16 33 62, 070-390 11 78

Viva komvux

Lars-Erik Sundström

090-16 30 54

 

Kommunikatörer i kommunala bolag:

Bolag

Kontaktperson

Telefon

AB Bostaden

Hanna Olsson

090-17 76 60
070-605 48 47

Infrastruktur i Umeå AB (Inab)

Linda Eriksson

070-552 67 62

Nolia AB

Tommy Abrahamsson

090-16 34 00
070-588 27 77

Umeå Energi AB

Sofia Alfredsson

090-16 02 18
070-633 22 13

Umeå Hamn AB

Linda Eriksson

070-552 67 62

Umeå Parkerings AB (Upab)

Ulla Segerstedt

090-16 15 66

Vatten- och avfallskompetens i norr AB
(Vakin)

Anna-Lena Fomin

090-16 14 48
070-760 20 07

Vatten- och avfallskompetens i norr AB
(Vakin)

Simone Andersson

090-16 13 83
0730-228 850

Vatten- och avfallskompetens i norr AB
(Vakin)

Mikael Valmsjö

090-16 14 56
070-215 88 56

Vatten- och avfallskompetens i norr AB
(Vakin)

Johan Sjödin

090-16 37 34
070-543 96 62

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.