Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen (PuL) är till för att skydda människors personliga integritet när personuppgifter samlas in, registreras, lagras eller bearbetas. Till personuppgifter räknas all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person som är i livet, både texter och bilder. Uppgifter om dig kan exempelvis vara ditt personnummer, namn eller adress.  

Information om personuppgiftslagen
(Datainspektionens webbplats)

Krav på information
Lagen kräver att kommunen ska informera dig om vad och hur kommunen tänker använda de uppgifter som du lämnar. Du kan godkänna (ge samtycke) hur dina personuppgifter ska få användas. Du kan också ta tillbaka ett samtycke. Det finns också vissa områden där kommunen inte behöver begära ditt godkännande utan kan använda vissa uppgifter.

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen (pdf)

Ansvar för behandling av personuppgifter
Varje nämnd eller styrelse har ansvar för hur personuppgifter behandlas inom deras ansvarsområde. Varje nämnd har utsett  ett personuppgiftsombud som ska se till att uppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt.

Kontakta kansliet om du har frågor om personuppgifter
Om du vill ha kontakt med ett personuppgiftsombud ska kontakta kansliet för den nämnd som det handlar om. Om du inte vet vilken nämnd du ska kontakta ring eller skriv till kommunstyrelsens nämndskansli, telefon 090- 16 10 00 (växel) eller e-post.

Kontaktuppgifter för nämnder och kanslier

Dela
Sidan uppdaterad 2010-05-05 av Robert Röst Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!