Startsida Umeå kommun

Kommundelar och byar

Umeå kommun är både stad och landsbygd. Knappt 30 procent av kommunens invånare bor utanför Umeå centrum i större och mindre byar och tätorter samt Sävar, Hörnefors och Holmsund-Obbola. En fortsatt hållbar tillväxt i kommunen förutsätter att utvecklingen är hållbar både på landsbygden och i staden.

Landsbygdsutveckling

Kommunen arbetar med landsbygdsutveckling på olika sätt, till exempel med bredbandsutbyggnad, hemsändningsbidrag till lanthandlare, samarbete med byaföreningar och olika projekt om och på landsbygden.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.