Startsida Umeå kommun
Internationellt arbete

Internationellt samarbete är en del av den övergripande utvecklingsstrategin för Umeå kommun, som syftar till att uppnå ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kommunens invånare och stärka Umeåregionens attraktionskraft.

Umeå kommun har ett omfattande internationellt arbete om man beaktar arbetet med vän- och samverkansorterna, projektsamarbeten och i allt arbete som sker i formella och informella nätverk. Om man dessutom inkluderar alla internationella kontakter som företag, universiteten, kulturinstitutioner och andra offentliga aktörer har, så förstår man att Umeå är en internationell stad med starka band kring hela världen. Syftet med vänortsamarbete är att utveckla internationellt erfarenhetsutbyte och stödja internationell vänskap.

Vän- och samverkansorter

Umeå kommun har sex vänorter: Vasa i Finland, Harstad i Norge, Helsingör i Danmark, Würzburg i Tyskland, Petrozavodsk i Ryssland och Saskatoon i Kanada.

Umeå kommun har samverkansavtal med Seychellerna, Xi´an, Qufu och Lanzhou i Kina och Guanajuato i Mexiko. Därutöver har kommunen ett flertal projektavtal med olika kommuner i världen.

Här ligger samarbetsorterna:

Världskarta

Klicka på bilden för att göra den större.

Mer information

 

Honorära konsuler

I Umeå finns honorära konsuler utsedda av Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Island, Italien, Lettland, Litauen, Mexiko, Norge, Seychellerna och Storbrittannien.

Mål och strategier

I februari 1997 antog kommun- fullmäktige mål och strategier för Umeå kommuns internationella arbete.

Informationsmaterial:

Flyer (pdf)    Rollup (pdf)

Umeå kommun och EU

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och EU

North Sweden - Västerbottens och Norrbottens EU-kontor i Bryssel

Sidan har granskats 2018-03-28

Sidans kortadress: www.umea.se/internationellt

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.