Startsida Umeå kommun
Internationellt arbete

 Umeå kommun har ett omfattande internationellt arbete i sina vän- och samverkansorterna, projektsamarbeten och i olika typer av nätverk.

Inkluderas alla de internationella kontakter som företag, universiteten, kulturinstitutioner och andra offentliga aktörer har, så är det tydligt att Umeå är en internationell stad med starka band kring hela världen.

Det internationella arbetet är en del i Umeå kommuns strategiska plan och ska bidra till att:

  • Umeå kommun uppfyller de kommunövergripande målen i den strategiska planen om att Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050
  • Skapa mervärde för Umeås invånare och näringsliv och tillvarata utvecklingsmöjligheter
  • Synliggöra och profilera Umeå som en attraktiv kommun att bo och verka i, och för företag och andra verksamheter att etablera sig i
  • Synliggöra och positionera Umeå på den internationella arenan på olika nivåer, inte minst inom EU. 
  • Ett närmande sker mellan folk, städer och regioner i syfte att stödja och främja en fredlig och demokratisk utveckling i Europa och i vår omvärld.


Nyheter

Kontakt

Cathrin Alenskär
internationell strateg
090-16 22 80
070-370 55 73
cathrin.alenskar@umea.se

Mer information

Så bedriver Umeå kommun sitt internationell arbete

Umeå kommuns internationella program (pdf)

Umeå och EU

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och EU

North Sweden - Västerbottens och Norrbottens EU-kontor i Bryssel

Sidan har granskats 2018-11-05

Sidans kortadress: www.umea.se/internationellt

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.