Startsida Umeå kommun

Nätverk och vänorter

Umeå kommun har utvecklat mer ingående kontakter med ett antal städer i världen och genomför gemensamma projekt med vissa av dem.

I Umeå finns honorära konsuler utsedda av Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Island, Italien, Lettland, Litauen, Mexiko (vakant), Nederländerna, Norge och Seychellerna.

Kontakt

Cathrin Alenskär
internationell strateg
Umeå kommun
090-16 22 80
070-370 55 73
cathrin.alenskar@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.