Startsida Umeå kommun

Helsingör

Helsingör, Danmark är en av Umeås tre nordiska vänorter sedan 1953.

Helsingör kommun har drygt 60 000 invånare. I staden finns slottet Kronoborg, som lockar turister från hela världen. I slottet bodde Shakespeares Hamlet.

Helsingör är norra Själlands handelscentrum, och i staden finns cirka 350 specialbutiker och många stora butikskedjor. Även industrin är stor och området Hellebaek är Danmarks äldsta industriområde.

Samarbete med Helsingör under 2014

Under 2014 fanns projektplaner med ett samarbete i konceptet PrinsH. Tyvärr gick det inte att genomföra enligt den plan som förberetts. Av den anledningen blev det ingen konkret utbytesaktivitet med Helsingör under kulturhuvudstadsåret. Kommundirektören och fullmäktigeordföranden deltog dock vid invigningen av Kulturhuvudstadsåret i slutet av januari 2014 och vid det vänortsmöte som hölls mellan de nordiska kommunledningarna.

Logotyp Helsingör kommune
Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.