Startsida Umeå kommun

Qufu

Sedan hösten 2008 är Qufu, Kina, ny samarbetsort till Umeå kommun. Samarbetsavtalet undertecknades i slutet av september och städerna kommer bland annat att samarbeta inom kultur, handel, utbildning, turism samt City management med inriktning mot miljö och social välfärd.

Qufu har en stadsbefolkning på omkring 60 000 invånare, hela regionen har omkring 650 000 invånare. Qufu är den plats där Konfucius enligt legenden skall ha fötts, levt, studerat och begravts. Konfucius gravplats och familjen Kongs familjeegendom i Qufu har av Unesco antagits som världsarv och är en känd turistattraktion, se bilden till höger.

Staden är ovanlig eftersom den saknar höga byggnader då man inte vill bygga högre än Konfucius tempel, drygt 16 meter högt, av vördnad för filosofen. Qufu är en produktiv stad och mest känd, utöver Konfucius, för sitt ris och fina hantverk.

Världsarv
Qufu
Mer information

Qufus webbplats:
www.qufu.gov.cn

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.