Startsida Umeå kommun

Internationella projekt

Umeå kommun initierar och deltar i ett stort antal utvecklingsprojekt, ofta med medel från EU och/eller andra större finansiärer.

Under EU:s programperiod 2014–2020 finns projektmedel tillgängliga i ett antal olika program. Läs mer på vår webbsida om EU-finansiering 2007–2013.

North Sweden European Office

North Sweden European Office är Norrbottens och Västerbottens gemensamma EU-kontor. De har bland annat till uppgift att stödja och uppmuntra regionens aktörer att ta del av EU:s finansieringsmöjligheter för att utveckla den egna verksamheten. På deras hemsida finns till exempel möjlighet att söka partners till projektsamarbeten.

EU-kontoret tar fram aktuell information om EU och som det är möjligt att prenumerera på.

EU-guiden är en sammanställning av aktuella ansökningsomgångar för olika EU-program. EU-guiden kommer ut en gång i månaden.
Nyhetsbrevet med information från EU publiceras varje vecka.

Samarbetsparter

Sveriges Kommuner och Landstings europeiska samarbetsorganisation har utvecklat en ny "match-making site" som ska underlätta för europeiska kommuner och regioner att hitta varandra. Lägg in din förfrågan på www.twinning.org.

Kontakt

Cathrin Alenskär
internationell chef
Umeå kommun
070-370 55 73
cathrin.alenskar@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Sociala medier

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.