Startsida Umeå kommun

Lärande för hållbar utveckling och interkulturell förståelse

Lärande för hållbar utveckling och interkulturell förståelse är ett gemensamt projekt för Grubbeskolan, Umeå kommun och La Salle Secondary School, Borneo.

Syftet med projektet är att gemensamt inspireras pedagogiskt till att hitta, utveckla och dokumentera strategier och undervisningsmetoder för hur lärare kan undervisa och utbilda elever och framtida generationer. Projektet finansieras av Grubbeskolan, fonder amt Universitets- och högskolerådet.

Kontakt

Claes Emteryd
lärare och projektledare
Grubbeskolan
Umeå kommun
070-576 90 29
claes.emteryd@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.