Startsida Umeå kommun
Flaggor i Umeå

Riikkaidgaskasaš bargu

Upmi gielddas lea viiddis riikkaidgaskasaš bargu mii váldá vuhtii barggu ustit- ja ovttasbarganbáikkiiguin, prošeaktaovttasbargguiguin ja buot bargguin mat dáhpáhuvvet formálalaš ja eahpeformálalaš fierbmádagain. Jus dan lassin váldá mielde buot riikkaidgaskasaš oktavuođaid mat fitnodagain, universitehtain, kulturlágadusain ja eará almmolaš neavttáriin leat, nu ipmirda ahte Ubmi lea riikkaidgaskasaš gávpot mas leat nanu aktavuođat birra máilmmi. Ulbmil ustitbáikkiidovttasbargguin lea ovddidit riikkaidgaskasaš vásáhusmolssodeami ja doarjut riikkaidgaskasaš ustitvuođa.

Upmi gielddas leat guhtta ustitbáikki; Vasa Suomas, Harstad Norggas, Helsingör Danmárkkus, Würzburg Duiskkas, Petrozavodsk Ruoššas ja Saskadoon Kanadas.

Upmi gielddas lea ovttasbargosoahpamus  Seychellernain, Xi´anain, Qufuin och Lanzhouin  Kiinnas och Guanajuatoin  Mexikos. Dan lassin gielddas leat máŋggat prošeaktasoahpamusat sierra gielddainguin birra máilmmi. 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.