Startsida Umeå kommun

Umeås kvalitet i korthet

Umeå och 240 andra kommuner deltar i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) undersökning "Kommunens kvalitet i korthet" (KKIK).

Här kan du se resultat för Umeå och jämföra med övriga kommuner. Undersökningen består av cirka 40 nyckeltal fördelade på fem områden, se vänstermenyn.

På SKL:s webbplats och i kommundatabasen Kolada redovisas resultat för samtliga deltagande kommuner, se www.skl.se/kkik och www.kolada.se.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.