Startsida Umeå kommun
Delaktighet och information i Umeå kommun
Resultat 2013Resultat 2014Resultat 2015Jämförelse 240 kommuner bäst/genomsnitt/sämst
12. Hur stor andel av kommunens röstberättigade röstade i senaste kommunvalet? (%)c)85,7c)92 : 83,2 : 60,6
13. Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? (index)91908996 : 80 : 56
14. Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? (index)51464493 : 55 : 13
15. Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet? (SCB medborgarindex) 41384058 : 40 : 25

c) Inget val det året.

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.