Startsida Umeå kommun
Effektivitet i Umeå kommun
Resultat 2013Resultat 2014Resultat 2015Jämförelse 240 kommuner bäst/genomsnitt/sämst       
16. Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? (kr/år)144 122 140 372143 90889 388 : 130 784 : 166 012       
17a. Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven? (%) 969796100 : 93 : 77       
17b. Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? (%) 817883100 : 70 : 24       
18. Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram (%)90,391,389,897,7 : 85,2 : 54       
19. Elevers syn på skolan och undervisningen i åk 8, andel positiva svar (%)74a)6592 : 75 : 53       
20. Hur effektiva är kommunens grundskolor? (Kostnad per betygspoäng)357356363258 : 375 : 554       
21. Vilket resultat når de gymnasieutbildningar som kommunens elever tar del av? Andel som fullföljer gymnasiet. (%)788174,292,7 : 78,6 : 59,5       
22. Vad är kostnaden för gymnasieskolan i förhållande till den del som inte fullföljer ett gymnasieprogram? (kr/år)25 37222 31431 8538 773 : 25 809 : 68 407       
23. Vilket serviceutbud finns inom särskilt boende finansierat av kommunen? (Serviceindex)5357a)89 : 66 : 37       
24. Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? (kr/år)619 392620 438747 925483 681 : 796 077 : 1 640 790        
25. Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sitt särskilda boende %82788097 : 83 : 46       
26. Vilken omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen? (Serviceindex)7973a)91 : 65 : 33        
27. Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? (kr/år)137 800170 749202 278119 573 : 265 002 : 513 053        
28. Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sin hemtjänst (%)93939399 : 91 : 70       
29. Vilket serviceutbud finns inom LSS grupp- och serviceboende? (serviceindex)7378a)100 : 82 : 46       
30. Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning. (%)778277100 : 78 : 28       

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.