Startsida Umeå kommun
Samhällsutveckling i Umeå kommun
Resultat 2013Resultat 2014Resultat 2015Jämförelse 240 kommuner bäst/genomsnitt/sämst
31. Förvärvsarbetande invånare 20–64 år. (%)75,77676,287,5 : 78,5 : 64,4
32. Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)3,43,12,90,6 : 4,2 : 10,3
33. Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen? (första halvåret)6,56,26,315,2 : 4,9 : 1,2
34. Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen? (SKL:s insiktsmätning) 68c)6584 : 68 : 50
35. Hur högt är ohälsotalet bland kommunens invånare? (dagar/invånare i ålder 16-64 år)7,88,39,54,4 : 10,5 : 15,7
36. Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall (%)37384374 : 39 : 17
37. Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar? (%)c)482886 : 34 : 0
38. Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? (%)25262956 : 25 : 1
39. Upplever medborgarna att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i? (SCB medborgarindex) 68676978 : 60 : 42

c) Ingen statistik har samlats in.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.