Startsida Umeå kommun
Tillgänglighet i Umeå kommun
Resultat 2013Resultat 2014Resultat 2015Jämförelse 240 kommuner bäst/genomsnitt/sämst
1. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel e-postfråga får svar inom två arbetsdagar? (%)808774100 : 84 : 57
2. Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare? (%)37453979 : 46 : 19
3. Hur många av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? (%)959896100 : 94 : 66
4. Öppettider utöver vardagar 8-17 på bibliotek, simhall och återvinnings-station, tim/vecka.757777127 : 49 : 4
5. Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? (%)a)a)a)100 : 65 : 13
6. Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? a)a)a)0 : 23 : 90
7. Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudan om plats?6146a)4 : 57 : 178
8. Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök?1010161 : 16 : 47

a) Mätning saknas för Umeå.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.