Startsida Umeå kommun
Trygghet i Umeå kommun
Resultat 2013Resultat 2014Resultat 2015Jämförelse 240 kommuner bäst/genomsnitt/sämst
9. Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? (SCB medborgarindex) 70686681 : 60 : 42
10. Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14 dagar-period? 1314a)6 : 15 : 25
11a Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? (planerad) 5,05,24,53,9 : 5,4 : 7,7
11b Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? (faktisk närvaro)a)a)a)3,0 : 4,3 : 5,9

a) Mätning saknas för Umeå.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.