Startsida Umeå kommun

3D-data

3D modeller används bl a vid planering och projektering där det finns behov av att på ett enkelt sätt visa hur nya byggnader eller områden påverkar stadsbilden och omgivningen. 3D-visualiseringar kan användas för att underlätta presentation och utvärdering av den visuella effekten av planerade konstruktioner. Vi kan göra 3D-visualieringar av byggnader, stadsdelar eller en hel stad!

Centrala Umeå
Den befintliga 3D-modellen täcker Umeå stad från Stadsgränsvägen i väster till Nydalahöjd i öster och Teg i söder till Haga/Sandahöjd och Berghem i Norr.

Karta över 3D-modellens område

Inom detta område finns en databas med 3D-bildade byggnader. Klicka på kartan för större format.

Terrängmodell

En terrängmodell visar markens utseende och genereras med hjälp av punkthöjder eller höjdkurvor. Man kan med fördel placera 3D-byggnader på denna för en detaljerad modell. Det är även möjligt att drapera ett flygfoto på terrängmodellen som följer markens konturer.

Fasaddrapering

Foton över en byggnads fasad draperas på en 3D-modell för ett mer naturtroget utseende.

Film och videovisualisering

Det finns möjlighet till två olika typer av filmer. En med fast kamera som visar tex hur skuggor rör sig under dagen och ett annat alternativ med rörlig kamera som gör åkningar över 3D-modeller och visar byggnaderna från olika vinklar.

Skuggstudier

Hur kommer den tilltänkta byggnadens skuggor att påverka sin omgivning? Vi hjälper till att analysera hur skuggorna faller beroende på årstid och tid på dygnet.

 

Köp hela 3D-modellen, delar, enstaka byggnader eller uppritning av planerade byggnader.

 

Produkt

Pris exkl moms

Markmodell

2100kr + 10kr/ha + Timtaxa *)

Befintlig 3D-modell

26 kr/kb data

Uppritning av nya byggnader

Timtaxa + 26 kr/kb levererad data

Videovisualisering

Timtaxa

Skuggstudier

Timtaxa

*) Timtaxa är för närvarande: 680 kr/timme

Exempel

Klicka på bilderna för större format.

Beställa 3D-modeller

Kontakta Lantmäteri för mer information om 3D-modeller.

Expedition
090-16 13 00

Beställning av geografiska produkter och tjänster

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.