Miljö och Natur

Klicka på bilden eller rubriken för att komma till kartan.

Belysningskarta

Belysningskarta


Kartan visar Umeå kommuns gatu- och parkbelysning i tätorterna. Passerar du områden som upplevs bra eller dåligt belysta? Vill du dela med dig av din känsla av trygghet eller otrygghet? Umeå kommun vill gärna ta del av dina synpunkter! Klicka direkt i kartan och lämna din åsikt! Läs mer om projektet.
Bullerkarta

Buller

Bullersituationen i Umeå kommun har kartlagts vad gäller buller från alla väsentliga bullerkällor, bl.a. vägtrafik, tågtrafik, flygtrafik, industrier, bergtäkter, motorsportbanor och skjutbanor. Resultaten redovisas i denna karta samt i tillhörande rapport. Läs mer om buller.

Luftsimuleringskarta 2011

Luftsimuleringskarta

Kartan visar halterna av kvävedioxid och partiklar i Umeå tätort. Den är ett komplement till mätningarna som görs. Halterna har beräknats med hjälp av spridningsmodeller. Sök i kartan och se vilken luftkvalitet du har där du bor och arbetar. Läs mer om luften i Umeå.

Parkkartan - Umeå kommun

Parkkartan

Kartan visar de grönytor som Umeå kommun ansvarar för. Här kan du titta på parkområden och dess innehåll, träd, buskar, typ av underlag o.s.v. Här hittar du även lekparker, papperskorgar och hundrastkärl. Läs mer om parker och grönytor.

Karta - vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden och skyddsnivåer

Kartan är tänkt som en vägledning för dig som ska välja avloppslösning för en fastighet. När det gäller små avlopp är Umeå kommun indelad i olika skyddsnivåer, normal respektive hög skyddsnivå. Dessutom tillkommer särskilda bestämmelser för vattenskyddsområden. Hög skyddsnivå gäller bland annat för områden kring känsliga sjöar. Läs mer om enskilt avlopp.

Dela
Sidan uppdaterad 2014-08-21 av Veronica Grahn Plan och bygg
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!