AB Bostaden i Umeå

AB Bostadens förvärver, äger, avyttrar, och förvaltar fastigheter eller tomträtter inom Umeå kommun. I bolagets verksamhet ingår också att bygga och förvalta bostäder med hyresrätt, affärslägenheter och kollektiva anordningar. Bolaget får även bygga och försälja bostadsrätter samt uppföra småhus för försäljning. Bolaget ska främja bostadsförsörjningen i kommunen.

Koncernförhållande


AB Bostaden i Umeå äger följande dotterbolag:
  • AB Holmsundsbyggnader
  • AB Lokalen
  • AB Servicebostäder i Umeå
  • Kommunicera i Umeå AB
Kontakt
AB Bostaden i Umeå
090-17 75 00

Kundcenter
090-17 77 00
kundcenter@bostaden.umea.se

Ledning
Styrelseordförande:
Bernt Andersson

Verkställande direktör:
Ann-Sofi Tapani

Sidan uppdaterad 2012-09-04 av Sara Stenberg Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar

Sök på umea.se/kommun

Dela
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!