Umeå Energi AB

Umeå Energi AB köper, producerar, säljer och distribuerar ledningsbunden energi. De bedriver även avfallsförbränning samt annan därmed sammanhörande verksamhet.

Bolagets uppgift är att främja kommunens utveckling och uppbyggnad av infrastruktur inom områdena energiförsörjning, nätbyggande och kommunikation. Umeå Energi AB bistår i frågor om energiförsörjning inom kommunkoncernen.

Koncernförhållande


Umeå Energi AB äger följande dotterbolag:
  • Umeå Energi Elhandel AB
  • Umeå Energi Elnät AB
  • Umeå Energi Sol Vind och Vatten AB
  • Umeå Energi UmeNet AB
Kontakt
Umeå Energi AB
090-16 00 00 (växel)
umea.energi@umeaenergi.se

Kundservice
kundservice@umeaenergi.se

Ledning
Styrelseordförande:
Mikael Berglund

Verkställande direktör:
Göran Ernstson

Sidan uppdaterad 2012-09-04 av Sara Stenberg Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar

Sök på umea.se/kommun

Dela
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!