Startsida Umeå kommun

Krisinformation

Vid en allvarlig händelse kommer kommunens webbplats att användas för att informera om vad som har hänt, ge lägesbeskrivningar och råd till allmänheten. Du kommer att hitta informationen på startsidan.

Vid en större händelse kan du få information på något eller flera av följande sätt:

  • Genom att ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) sänds via radio och/eller TV. Det kan också kompletteras med tyfonsignalen VMA och röstmeddelande via telefon.
  • Via det nationella informationsnumret 113 13, dit du kan ringa för att få information, men även för att lämna information.
  • På webbplatsen www.krisinformation.se.
  • Via Sveriges radio P4, Radio Västerbotten.
  • Genom att kommunen upprättar en upplysningscentral på telefonnumret 090-16 50 00. Du kan endast få information på det här numret när upplysningscentralen är upprättad och bemannad.
  • Genom annonser i lokala tidningar.
  • Om datakommunikation inte fungerar, till exempel vid långvarigt strömavbrott, kommer information att spridas på andra sätt, till exempel via flygblad och kommunens affischtavlor.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.