Startsida Umeå kommun

Krisplaner

Umeå kommun har en övergripande plan för krisledning och för hanteringen av extraordinära händelser. Dessutom ska förvaltningar som har "samhällsviktig verksamhet" upprätta egna planer för hur de ska hantera extraordinära händelser.

Krisledningsplanen handlar om hur krisorganisationen ska se ut, vem som gör vad och hur organisationen ska bemannas.

Kriskommunikationsplanen handlar om vem vem som ansvarar för att information kommer ut till allmänheten och kommunens personal i händelse av en kris, och på vilket sätt det ska ske. Enligt Lagen om skydd om olyckor (2003:778) är kommunen skyldig att planera för hur allmänheten ska varnas och informeras vid allvarliga olyckor.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.