Startsida Umeå kommun

Riskhanteringsplan för det utpekade området med översvämningsrisk vid Vännänsby

Länsstyrelsen Västerbotten har, i samråd med bland anndra Umeå kommun och Vännäs kommun, tagit fram en Riskhanteringsplan för det utpekade området med översvämningsrisk vid Vännäsby (rapport 451-1615-2015). Planen lägger grunden för ett långsiktigt arbete med att minska områdets utsatthet för översvämningar, samt att förbättra samhällets förmåga att agera vid översvämningar som är så stora att de inte kan förebyggas.

Sammanfattning av riskhanteringsplan för det utpekade området med
översvämningsrisk vid Vännäsby (pdf)

Kontakt

Camilla Adolfsson
säkerhetssamordnare
Brandförsvar och säkerhet
Umeå kommun
090-16 22 37
070-267 44 70
camilla.adolfsson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.