Startsida Umeå kommun

Länsstyrelsens krisberedskap

Både i fred, kris- och krigstid har länsstyrelsen ett övergripande ansvar för länsinvånarnas säkerhet och trygghet.

All planering och allt arbete på regional nivå med att förebygga, motverka och begränsa sårbarhet och risker ska, enligt det nya krishanteringssystemet, samordnas av länsstyrelsen i rollen som områdesansvarig myndighet.

Mer information

Länsstyrelsens krisberedskap
(Länstyrelsens webbplats)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.