Startsida Umeå kommun

Frågor

Frågor får ställas av ledamöterna i kommunfullmäktige och riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning och till de förtroendevalda i övrigt som kommunfullmäktige bestämmer.

Frågorna ska avse ämnen som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. De får inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Frågorna ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör ställas endast i angelägenheter av större vikt för kommunen.

Frågor 2018

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.