Startsida Umeå kommun

Frågor 2013

Datum

Frågeställare

Fråga

Svar

2013-12-12

Arbetarpartiet

Varför deltog inte Vänsterpartiet i utbildningen rörande kommunpolitikers arbetsgivaransvar?

Svar

2013-12-11

Anders Ågren, M

Nya bostäder när stadsbiblioteket flyttar till Kulturväven?

Svar

2013-12-05

Nasser Mosleh, MP

Riktlinjer för tillgänglighet

Svar

2013-11-21

Ellika Nordström, MP

Har livsmiljön prioriterats bort igen?

Svar

2013-11-13

Anders Sellström, KD

Kostnaderna för kulturväven?

Svar

2013-11-12

Nasser Mosleh, MP

Är livskvaliteten för funktionshindrade hotad i Umeå?

Svar

2013-10-17

Solveig Granberg, C

Hur kommer kommunen tillrätta med kaossituationen efter övertagandet av hemsjukvården

Svar

2013-10-15

Ulrica Westerlund, FP

Umeås behov av tre omvärldsstrateger

Svar

2013-06-13

Arbetarpartiet

Varför får inte KF ledamöter och Umeborna inte ta del av budgeten?

Svar

2013-06-05

Ulrica Westerlund, FP

Var finns det återbetalda statsbidraget

Svar

2013-05-23

Arbetarpartiet

Har du förtroende för kommunens chefstjänstemän?

Svar

2013-05-23

Arbetarpartiet

Försäljning av AB Bostadens bestånd?

Återtagen

2013-04-22

Veronica Kerr, KD

Åtgärder mot kränkningar i skolan

Svar

2013-04-22

Jan Hägglund,
Patrik Brännberg,
Tomas Westerström, RSE 

Volvojobben måste försvaras

Svar

2013-04-15

Ulrica Westerlund, FP

För- och grundskolans ansvar för placerade barns skolgång

Svar

2013-04-09

Ulrica Westerlund, FP

Heltid och tillsvidareanställning ska vara norm men hur ser verligheten ut?

Svar

2013-04-08

Anders Ågren, M

Arbetskläder för personalen inom förskola och fritids

Svar

2013-03-20

Anders Ågren, M

Hur många karriärtjänster kommer Umeå kommun att inrätta år 2013

Svar

2013-03-14

Nasser Mosleh, MP

Vad gör du för att minska hemlösheten i Umeå

Svar

2013-03-11

Anders Ågren, M

Melodifestivalen till Umeå 2014?

Svar

2013-02-21

Nasser Mosleh, MP

Hur går det med livsmiljöbokslutet?

Svar

2013-01-25

Jan Hägglund,
Patrik Brännberg, RSE

Arbetskläder till förskolepersonalen

Svar

2013-01-18

Anders Ågren, M

Kvalitén på arbetskläder för personalen inom förskolan

Svar

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.