Startsida Umeå kommun

Interpellationer

Interpellationer får ställas av ledamöterna i kommunfullmäktige och riktas till ordföranden i en nämnd, till en fullmäktigeberedning och till de förtroendevalda i övrigt, som kommunfullmäktige bestämmer.

Interpellationer ska handla ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör ställas endast i angelägenheter av större vikt för kommunen.

Interpellationer 2018

Datum

Inlämnat av

Titel

Svar

2018-01-22

Henrik Agerhäll, (-)

Vad är syftet med påverkansdagen 25 januari?


2018-01-19

Mattias Larsson, C

Hur går det med uppdraget kring att utreda kommunens engagemang på museiområdet?


2018-01-18

Peder Westerberg, L

Färre musikscener i Umeå


2018-01-18

Anders Ågren, M

Kameraövervakning av utsatta platser


2018-01-18

Saasha Metsärantala, FI

Prata rasism i skolan


2018-01-17

Åsa Bäckström, V

När ska Umeå kommun åtgärda de hälsofarliga skollokalerna?


 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.