Startsida Umeå kommun

Interpellationer 2013

Datum

Inlämnat av

Titel

Svar

2013-12-05

Arbetarpartiet

Ska förtroendevalda fråga tjänstemännen om lov för att få träffa personalen?

Svar

2013-12-05

Veronica Kerr, KD

Bottenbetyg för Umeås bygglovshantering - igen

Svar

2013-11-14

Per-Martin Johansson, KD

Hur ser planeringen gällande Bullmarks skola ut?

Svar

2013-11-14

Arbetarpartiet

Vem tar kostnader och ansvar för kulturhuset "Väven"

Svar

2013-11-14

Veronica Kerr, KD

Hur ska succén med lagen om valfrihetssystem vidareutvecklas?

Svar

2013-11-12

Arbetarpartiet

Motverka cancer bland brandmännen - bygg en klädsluss på brandstationen

Svar

2013-11-07

Nasser Mosleh, MP

Hur säkerställs kvaliten på Umeå stadsbussar?

Svar

2013-10-17

Mattias Larsson, C

Användningen av skolan på Holmön?

Svar

2013-10-15

Ulrica Westerlund, FP

Hur blev det med hemsjukvården när kommunen tog över?

Svar

2013-09-11

Arbetarpartiet

Anlitar Umeå kommun bemanningsföretag?

Svar

2013-09-03

Arbetarpartiet

Arbetsgivaransvar?

Svar

2013-08-16

Veronica Kerr, KD

Språkförskolan

Svar

2013-08-15

Arbetarpartiet

Hur kan vikariesituationen förbättras?

Svar

2013-06-03

Arbetarpartiet

Varför blev det bara hundra kronor i individgaranti

Svar

2013-06-03

Arbetarpartiet

Bilar behövs inom hemtjänsten

Svar

2013-05-27

Sven-Olov Edvinsson, C

Kommer Umeå att undersöka förekomsten av cannabis och amfetamin i avloppsvattnet?

Svar

2013-05-17

Veronica Kerr, KD

Likvärdig skola för alla i Umeå kommun

Svar

2013-05-17

Anders Sellström, KD

Lämpliga och olämpliga uppdrag

Svar

2013-05-16

Sven-Olov Edvinsson,
Mattias Larsson, C

Hur skall Kulturväven drivas?

Svar

2013-05-02

Ulrica Westerlund, FP

När kommer Umeå kommun att ta bort delade turer och hur skall detta gå till?

Svar

2013-05-02

Ulrica Westerlund, FP

Ska Umeå fortsätta vara en kommun som ser hinder stället för möjligheter att bereda nyanlända plats?

Svar

2013-04-18

Jan Hägglund,
Patrik Brännberg,
Tomas Westerström, RSE

Kommer målet om 15 barn/barngrupp att uppnås 2013

Svar

2013-04-15

Anders Ågren, M

Sjukfrånvaron inom Umeå kommun ökade år 2012

Svar

2013-04-15

Sture Eriksson, KD

Utbildningen inom restaurang- och livsmedelsprogramet vid fridhemsskolan

Svar

2013-03-19

Lotta Holmberg, FP

Har du beställt papperskorgarna, Lennart?

Svar

2013-03-19

Lennart Degerliden, FP

Hur säkerställs upphandlingskompetensen?

Svar

2013-03-14

Solveig Granberg, C

Hur mycket längre skall en förening behöva vänta?

Svar

2013-03-14

Mattias Larsson,
Eric Bergner, C

Rutiner för dokumentation av byggnadsverk

Svar

2013-03-06

Veronica Kerr, KD

Bortglömda fastigheter för ej prioriterade verksamheter

Svar

2013-02-19

Anders Ågren, M

Hur går det med arbetet att motverka korruption och mutor?

Svar

2013-02-18

Nasser Mosleh, MP

Högskoleutbildning hos kommunanställda chefer inom äldreomsorgen

Svar

2013-02-15

Jan Hägglund,
Patrik Brännberg,
Tomas Westerström, RSE

Alla Umeå kommuns anställda borde ha fått löneförhöjning

Svar

2013-02-14

Sven-Olov Edvinsson, C

Byt ut ordföranden i styrgruppen för kvinnohistoriskt museum

Svar

2013-02-13

Ulrica Westerlund, FP

Budget avseende Kvinnohistoriskt museum

Svar

2013-02-12

Jan Hägglund,
Patrik Brännberg,
Tomas Westerström, RSE

Umeå måste skärpa kampen mot drogerna

Svar

2013-02-08

Greger Knutsson, M

Hur kommer Sävar samhälle att utvecklas med Trafikverkets restriktioner

Svar

2013-01-29

Tamara Spiric, V

Kvalitetssäkring och uppföljning av hem för vård eller boende (HVB) och familjehem

Svar

2013-01-17

Anders Sellström, KD

Delade turer

Svar

2013-01-16

Ellika Nordström, MP

Reklam om gratis parkering på stadshuset

Svar

2013-01-07

Patrik Hockum, MP

C-90 stadsbussarna i Umeå

Svar

2013-01-07

Ulrica Westerlund, FP

Barns Rätt till trygghet genom vårdnadsöverflyttningar

Svar

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.