Startsida Umeå kommun

Interpellationer 2014

Datum

Inlämnat av

Titel

Svar

2014-12-12

Lykke Brodin, FI

Hur hjälper kommunen migranterna som kommer till Umeå?

Svar

2014-12-11

Arbetarpartiet

Umeå kommun måste kräva att regeringen tar ansvaret för de romska tiggarna

Svar

2014-12-09

Arbetarpartiet

Vad händer med de 25 miljonerna som skulle gå till projekt inom äldreomsorgen?

Svar

2014-12-01

Petter Nilsson, SD

Kommunens hyresavtal med Balticgruppen

Svar

2014-11-14

Ulrica Westerlund, FP

Ska Umeå fortsätta vara en kommun som ser hinder istället för möjligheter att bereda nyanlända plats?

Svar

2014-11-14

Gudrun Nordborg, V

Varför tillgodoser inte Umeå kommun utsatta EU-migranters akuta behov?

Svar

2014-11-13

Arbetarpartiet

Ska de gamla lasarettsbyggnaderna rivas?

Svar

2014-11-06

Arbetarpartiet

Hur påverkas Umeå kommun av statsbudgeten?

Svar

2014-10-17

Veronica Kerr, KD

När kommer avtal om IVPA skrivas?

Svar

2014-09-26

Mattias Larsson, C

Varför måste scouterna flytta?

Svar

2014-09-23

Arbetarpartiet

Vad händer med Hamrinsberget?

Svar

2014-09-08

Arbetarpartiet

Kvinnorna inom hemtjänsten ska ha både bilar och regnkläder

Svar

2014-07-01

Nasser Mosleh, MP

Umeåbarn förtjänar eko-frukt

Svar

2014-06-24

Nasser Mosleh, MP

Målet om giftfri miljö i skolan behöver förtydligas

Svar

2014-05-15

Arbetarpartiet

Hur påverkar varannan helg-tjänstgöring arbetsmiljön i äldreomsorgen?

Svar

2014-04-17

Arbetarpartiet

Vita jobb i Umeå

Svar

2014-04-15

Veronica Kerr, KD

Umeå kommun snedvrider konkurrensen?

Svar

2014-04-02

Ingela Eriksson, KD

Hur arbetar kommunen för att stärka återbruket?

Återtagen

2014-03-18

Peder Westerberg, FP

Hur ska Umeå kommun komma tillrätta med bristen på förskoleplatser?

Svar

2014-03-17

Arbetarpartiet

Ansvaret för rivningen av Apberget - förtroende eller inte för tjänstemännen?

Svar

2014-02-14

Örjan Mikaelsson, V

Fjärrvärmenätet

Svar

2014-02-14

Veronica Kerr

Klarar Umeå kommun platsgarantin?

Svar

2014-02-13

Mattias Larsson, C

Vad skall hända med Folke Hübinettes modeller

Svar

2014-02-04

Arbetarpartiet

Kostnader för invigningen av kulturhuvudstadsåret

Svar

2014-01-29

Anders Ågren, M

Öka upphandlingen av lokalproducerad mat

Svar

2014-01-16

Anders Sellström, KD

Vad har den halverade arbetsgivaravgiften för ungdomar inneburit för Umeå kommun?

Svar

2014-01-14

Veronica Kerr, KD

Fattade personalutskottet ett ogiltigt beslut?

Svar

2014-01-14

Arbetarpartiet

Frågor avseende ev försäljning av AB Bostadens fastighets och bostadsbestånd

Svar

2014-01-03

Anders Ågren, M

Hur får vi fart på byggandet i Umeå

Svar

2014-01-02

Peter Sedlacek, FP

Ska grundskollärare i Umeå straffas för forskning och undervisning på universitetet?

Svar

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.