Startsida Umeå kommun

Interpellationer 2015

Datum

Inlämnat av

Titel

Svar

2015-12-11

Anders Sellström, KD

Stoppar kommunstyrelsen användandet av nämndernas inteckningar i eget kapital?

Svar

2015-12-11

Gudrun Nordborg, V

Prostitution och sex mot ersättning - vilken beredskap för stöd och hjälp finns inom socialtjänsten i Umeå?

Svar

2015-12-04

Jan Hägglund, AP

Kommer skidanläggningen på Vallberget att byggas trots att kostnaden närmar sig det dubbla?

Svar

2015-11-19

Petter Nilsson, SD

Säkerställ miljö och hälsa

Svar

2015-11-19

Veronica Kerr, KD

Utvärdering av personalutskottets roll och ansvar

Svar

2015-11-16

Anders Ågren, M

Flyktingsituationen i Umeå

Svar

2015-11-10

Filip Hallbäck, FI

Antirasism i skolan

Svar

2015-11-10

Ulrica Westerlund, FP

Ensamkommande barns situation i Umeå?

Svar

2015-11-09

Filip Hallbäck, FI

Politiskt arbete mot funkofobi

Svar

2015-10-30

Peder Westerberg, FP

Döva/dövblinda

Svar

2015-10-14

Lotta Holmberg, FP

Planering kommande äldreboenden

Svar

2015-10-08

Petter Nilsson, SD

Kapitalöverföring till Väven

Svar

2015-10-09

Filip Hallbäck, FI

Skönliteraturens betydelse

Svar

2015-10-07

Veronica Kerr, KD

Vad hände med löftet om anställning till nyblivna undersköterskor

Svar

2015-09-18

Anders Sellström, KD

Vart tog målarbetet i kommunen vägen?

Svar

2015-09-18

Veronica Kerr, KD

Höjning av hemtjänsttaxan

Svar

2015-09-07

Filip Hallbäck, FI

Intersektionellt perspektiv på kommunens jämställdhetspolitik

Svar

2015-08-24

Lykke Brodin, FI

Uppställningsplats för EU-medborgare i vinter

Svar

2015-08-20

Petter Nilsson, SD

Insyn i kommunal verksamhet

Svar

2015-08-20

Anders Ågren, M

Dags att öka takten på bostadsbyggandet i Umeå

Svar

2015-08-10

Ulrica Westerlund, FP

När kommer besked om uppsättande av bostadsmoduler för mottagande av flyktingar

Svar

2015-05-26

Filip Hallbäck, FI

Politiskt arbete mot antiziganism

Svar

2015-05-18

Peder Westerberg, FP

Truck Stop - där flest har nytta av anläggningen

Svar

2015-05-18

Peder Westerberg, FP

Kostnader för rivning av Nydalastugorna

Svar

2015-05-15

Veronica Kerr, KD

Vilket stöd finns för anhöriga till unga med Alzheimers sjudkom?

Svar

2015-05-15

Ulrika Edman, V

Personlig assistans i Umeå kommun

Svar

2015-05-13

Anna-Karin Sjölander, C

Åtgärder mot sjukfrånvaron 2015

Svar

2015-05-13

Petter Nilsson, SD

Socialtjänstens och kommunens roll angående tiggeriet

Svar

2015-05-07

Arbetarpartiet

Tillgången till arbets- skyddskläder/bilar mellan kvinno- och mansdominerade yrkesgrupper

Svar

2015-05-06

Filip Hallbäck, FI

Politiskt arbete mot transfobi

Svar

2015-05-06

Filip Hallbäck, FI

Politiskt arbete mot mobbning

Svar

2015-05-06

Filip Hallbäck, FI

En feministisk klimatpolitik

Svar

2015-04-17

Petter Nilsson, SD

Försvarsmakten portad

Svar

2015-04-16

Eva Bränström Arnesson, KD

Protokollsanteckning - en demokratifråga

Svar

2015-04-07

Peder Westerberg, FP

Scharinska villan

Svar

2015-03-20

Åsa Bäckström, V

Umeå kommuns tysta stöd till ryskproducerat kärnkraftverk i Pyhäjoki

Svar

2015-03-20

Birger Andersson, SD

De hemlösas boende

Svar

2015-02-13

Arbetarpartiet

Hur kan dubbla led av politiker och tjänstemän försvaras?

Svar

2015-02-13

Anna-Karin Sjölander, C

Helhet och hållbar utveckling

Svar

2015-02-13

Veronica Kerr, KD

Åtgärder mot barnfattigdom

Svar

2015-02-10

Birger Andersson, SD

Umeå behöver en saluhall

Svar

2015-01-14

Arbetarpartiet

Jobb med schyssta villkor i Umeå

Svar

2015-01-14

Anders Ågren, M

Umeå kommuns kostnader för sjukfrånvaro

Svar

2015-01-13

Kerstin Nilsson, C

Förbättra brandskyddet för äldre och funktionshindrade

Svar

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.