Startsida Umeå kommun

Interpellationer 2017

Datum

Inlämnat av

Titel

Svar

2017-12-28

Jan Hägglund,
Patrik Brännberg, AP

Hur stor volym av arbetet utförs av intermittent anställda

Svar

2017-12-28

Jan Hägglund,
Patrik Brännberg, AP

Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter

Svar

2017-12-22

Henrik Agerhäll, (-)

När kommer Thorénavtalen på fullmäktiges bord?

Svar

2017-12-11

Henrik Agerhäll, (-)

Dags för kommunfullmäktiges ordförande att avgå?

Svar

2017-12-07

Saasha Metsärantala, FI

Umeå kommuns publicering av sammanträdeshandlingar på webben

Svar

2017-11-28

Henrik Agerhäll, (-)

Mer exakta uppgifter om utförsäljning från AB Bostaden

Svar

2017-11-16

Arbetarpartiet

Personalfrågor avseende fritidsgårdar

Svar

2017-11-16

Saasha Metsärantala, FI

Statligt bidrag mot segregation

Svar

2017-11-02

Henrik Agerhäll, (-)

Oklarheter och hemligstämpling vid upphandlingsförfarande

Svar

2017-10-31

Henrik Agerhäll, (-)

Arbeta mot demografin bakom social oro?

Svar

2017-10-19

Jan Hägglund, AP

Parkeringsavgift via kontanter och kort

Svar

2017-10-19

Anders Ågren, M

Social oro i vissa bostadsområden

Svar

2017-10-16

Henrik Agerhäll, (-)

Bör vi uppmärksamma att 100 år gått sedan folkmordsbolsjevikernas statskupp?

Svar

2017-10-16

Henrik Agerhäll, (-)

Demokratiska aspekter kring nytt försök till utförsäljning från AB Bostaden

Svar

2017-10-10

Peter Sedlacek, L

Vad hände med förskolan Visionen på Teg

Svar

2017-10-03

Henrik Agerhäll, (-)

Bör frågan om nytt EU-migranthärbärge gömmas från väljarna?

Svar

2017-09-13

Saasha Metsärantala, FI

Gränsöverskridande samarbete inom barentsregionen

Svar

2017-09-08

Björn Kjellsson, L

Kvacksalveri i Umeå kommun

Svar

2017-09-06

Arbetarpartiet

Kvarstår besparingskravet inom äldrenämndens ansvarsområde

Svar

2017-09-06

Saasha Metsärantala, FI

Ett ökat antal bussresor kan kanske vara bra för miljön

Svar

2017-08-29

Henrik Agerhäll, (-)

Vilka "rasistiska organisationer" vill Umeå kommun förbjuda?

Svar

2017-08-18

Jan Hägglund, AP

Kartläggning av hedersförtrycket i Umeå utifrån förändrade förutsättningar

Svar

2017-08-17

Henrik Agerhäll, (-)

Bör almanackshandikappade få hjälpa till med kompetens­försörjningen

Svar

2017-08-15

Saasha Metsärantala, FI

Företagsarkivets framtid

Svar

2017-08-15

Saasha Metsärantala, FI

Skolgång för alla barn och ungdomar i skolåldern i Umeå

Svar

2017-08-15

Saasha Metsärantala, FI

Fysisk aktivitet för äldre

Svar

2017-08-11

Anders Sellström, KD

Förändring av antalet valkretsar i Umeå kommun

Svar

2017-08-04

Henrik Agerhäll, (-)

Riktade rekryteringsåtgärder inom Umeå kommun

Svar

2017-08-02

Henrik Agerhäll, (-)

Oklarheter i underlag angående utförsäljning från AB Bostaden till Heimstaden

Återtagen

2017-07-25

Mattias Larsson, C

Kommunens syn på Holmöns utveckling?

Svar

2017-06-24

Henrik Agerhäll, (-)

Skillnad på kristna och muslimska förskolor

Svar

2017-06-23

Arbetarpartiet

Frågor avseende försäljningen av delar av Bostadens lägenheter

Svar

2017-06-13

Henrik Agerhäll, (-)

Bör vi flagga för den mest utsatta minoriteten?

Återtagen

2017-06-12

Henrik Agerhäll, (-)

Ensamkommandeboenden som "grannylove"-centraler

Svar

2017-06-06

Henrik Agerhäll, (-)

Bra eller dåligt med kulturmöten inom hemtjänsten?

Svar

2017-06-04

Henrik Agerhäll, (-)

Etniska diskrimineringsspår för förskollärare?

Svar

2017-05-31

Henrik Agerhäll, (-)

Kräva ålderstest för ensamkommandes kompetensförssörjning

Svar

2017-05-29

Henrik Agerhäll, (-)

Hur många asylsökande får praktik eller arbete hos kommunen?

Svar

2017-05-29

Henrik Agerhäll, (-)

Bör vi låta EU-migranter hjälpa till med kompetensförsörjningen?

Svar

2017-05-19

Jan Hägglund, AP

Förfrågan om att etablera batterifabriken

Svar

2017-05-19

Veronica Kerr, KD

Tvångsförflyttning av våra äldre

Svar

2017-05-15

Mattias Larsson, C

Planeras för terrorsäkring när Rådhustorget och Vasaplan i Umeå byggs om?

Svar

2017-04-30

Henrik Agerhäll, (-)

Flytta personal från ensamkommandevård

Svar

2017-04-24

Henrik Agerhäll, (-)

Hur många "papperslösa flyktingar" går i skolan?

Svar

2017-04-24

Henrik Agerhäll, (-)

Varför uppmuntra EU-migranter att komma hit?

Svar

2017-04-13

Henrik Agerhäll, (-)

Demografisk profil och 200 000-målet

Svar

2017-04-12

Henrik Agerhäll, (-)

Hjälper kommunen polisen fånga in svartarbetande illegala?

Svar

2017-03-29

Henrik Agerhäll, (-)

Bör vi informera om bolsjevikernas förintelseläger?

Svar

2017-03-24

Ulrika Edman,
Lasse Jacobson, V

Nya Vasaplan - hög mysfaktor och låg trafiksäkerhet

Svar

2017-03-16

Bore Sköld, V

Varför vill S sälja Scharinska?

Svar

2017-03-15

Saasha Metsärantala, FI

Umeå kommuns satsning på sina politiker

Svar

2017-03-14

Peder Westerberg, L

IS-krigare till Umeå

Svar

2017-03-07

Jan Hägglund,
Patrik Brännberg, AP

Resekostnaderna i de kommunala bolagen

Svar

2017-03-07

Jan Hägglund,
Patrik Brännberg, AP

Resekostnaderna i Umeå kommun

Svar

2017-03-06

Anders Ågren, M

När blir Umeå kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism färdig?

Svar

2017-03-04

Henrik Agerhäll, (-)

Aktuellt tvinga på skolor oönskade utlänningar?

Svar

2017-03-03

Petter Nilsson, SD

Kriterier för stöd till politiska ungdomsförbund

Svar

2017-02-26

Henrik Agerhäll, (-)

Hur många som bryter mot utlänningslagen går i skolan?

Svar

2017-02-26

Henrik Agerhäll, (-)

Varför locka hit EU-migranter?

Svar

2017-02-24

Henrik Agerhäll, (-)

Hur många utlänningsförbrytare får ekonomiskt bistånd?

Svar

2017-02-17

Sven-Olov Edvinsson,
Mattias Larsson, C

Umeå kommuns öppenhet och medborgarna

Svar

2017-02-17

Veronica Kerr, KD

Psykisk ohälsa och drogproblematik bland ensamkommande barn

Svar

2017-02-17

Ulrika Edman,
Lasse Jacobson, V

Tala klarspråk gälland anpassning av lokalförsörjningsdirektivet

Svar

2017-02-16

Filip Hallbäck, FI

NSPH-undersökning av socialtjänstens bemötande av personer med psykisk ohälsa.


2017-02-16

Arbetarpartiet

Kostnaderna för förbindelsen mellan Umeå och Vasa

Svar

2017-02-15

Filip Hallbäck, FI

Politiskt arbete mot antisemitism


2017-02-13

Peder Westerberg, L

Är sjukfrånvaron rekordhög?

Svar

2017-02-13

Peder Westerberg, L

Kris inom räddningstjänst i beredskap?

Svar

2017-02-10

Henrik Agerhäll, SD

Hur många utlänningslagsförbrytare går i skolan?

Återtagen

2017-02-09

Anders Ågren, M

Tidigare betyg ökar motivationen i skolan

Svar

2017-02-02

Henrik Agerhäll, SD

Varför satsa pengar på att locka EU-migranter?

Återtagen

2017-01-20

Anders Sellström, KD

Ska det vara på detta viset?

Svar

2017-01-20

Filip Hallbäck, FI

Ställer Umeå kommun sig positivt till en granskning av Region Västerbotten?

Svar

2017-01-19

Filip Hallbäck, FI

HBTQ-flyktingars situation


2017-01-19

Filip Hallbäck, FI

Etiska riktlinjer, gällande reklam i offentliga miljöer

Svar

2017-01-15

Arbetarpartiet

Blir det någon oberoende utredning av res-kulturen inom samhällsbyggnadskontoret?

Svar

2017-01-13

Igor Jonsson, M

Tiggarlägret mellan Backen och Baggböle

Svar

2017-01-10

Henrik Agerhäll, SD

Kommunens relation till Umeå Folkets Husförening

Svar

2017-01-02

Henrik Agerhäll, SD

Bör Umeå vägra tvångsbosättning via Migrationsverket

Svar

2017-01-02

Saašha Metsärantala, FI

Källkritik i skolorna

Återtagen

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.