Startsida Umeå kommun

Medborgarförslag


Ett medborgarförslag är invånares motsvarighet till politikernas motioner, förslag och synpunkter från invånare till berörda politiker.

Det går inte längre att lämna medborgarförslag i Umeå, enligt kommun­fullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige och berörda nämnder kommer att hantera, ta ställning till och besvara redan inlämnade medborgarförslag på samma sätt som tidigare.

Mer information

Du kan fortfarande lämna synpunkter och förslag till kommunen via Medborgarslussen. Det är en kanal på webben för förslag och synpunkter till kommunen från invånare i Umeå.

Medborgarslussen

En översyn och förbättring av Medborgarslussen pågår.

Medborgarförslag 2015

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.