Startsida Umeå kommun

Medborgarförslag 2009

Nummer

Datum

Förslagsställare

Förslag

Beslut

31/2009

2009-12-29

Andreas Forsberg

Utveckling av längdåkningen, folkhälsan och kulturen

Fritidsnämndens beslut

30/2009

2009-11-26

Per Dahlqvist

Fortsatt verksamhet vid Sofiehemsskolan

Kommunfullmäktiges beslut

29/2009

2009-11-24

Barbro Bergström

Lekpark för vuxna

Kommunstyrelsens beslut

28/2009

2009-11-24

Pär Berglund

Utbyggnad av befintlig simhall till äventyrsbad

Kommunstyrelsens beslut

27/2009

2009-11-19

Jan-Erik Vahlström

Inköp av alkoskåp

Kommunstyrelsens beslut

26/2009

2009-10-13

Patrik Hockum

Översyn och flyttning av samtliga stadsbusshållsplatser som ligger i uppförsbacke

Tekniska nämndens beslut

25/2009

2009-10-13

Patrik Hockum

Luft- och koldioxidmätning vid infarten till Ålidhems centrum

 

24/2009

2009-09-16

Elisabeth Paulsson

Hundrastgårdar

Tekniska nämndens beslut

23/2009

2009-09-03

Helena Siösteen

Byte av sopkärl

Kommunstyrelsens beslut

22/2009

2009-09-03

Helena Siösteen

Företräde för trafiken på E4/12 mot vännäs (Efter Järnvägsallén)

Tekniska nämndens beslut

21/2009

2009-07-27

Stig Alvåsen

Soptunnor med björktema

Tekniska nämndens beslut

20/2009

2009-07-13

Maria Nilsson

Säkra förvaringsmöjligheter för cyklar vid resecentrum

Tekniska nämndens beslut

19/2009

2009-07-02

Urban Bengtson

Dela kulturhuvudstadsåret 2014 med Lund

Kommunstyrelsens beslut

18/2009

2009-06-11

Frida Naurstad

Utbildning i teckenspråk för alla hörande

För- och grundskole-
nämndens beslut

17/2009

2009-05-15

Sinikka Lindquist

Ansökan om att ingå i förvaltningsområde för finska

Kommunfullmäktiges beslut

16/2009

2009-05-06

Dagmar Granholm

Ge sommarjobbande ungdomar uppdraget att måla/dekorera gågatans soptunnor

Tekniska nämndens beslut

15/2009

2009-04-29

Marcus Lindberg

Gröna Länken via Umedalen och Backen

Kommunstyrelsens beslut

14/2009

2009-04-17

Kenneth Bill

Ny multiarena, hotell, gångbro/tunnel

Kommunstyrelsens beslut

13/2009

2009-04-07

Conny Karlsson

Lägg fjärrvärmeslingor vid busshållplatserna och i alla backar efter bussgatorna

Tekniska nämndens beslut

12/2009

2009-04-03

Ulf Parde

Olaga affischering

Tekniska nämndens beslut

11/2009

2009-04-02

Kerstin Tjäderborn  

Hundrastgård

Tekniska nämndens beslut

10/2009

2009-03-12

Anita Blomqvist

Stadsdelen Sofiehems utveckling

Kommunstyrelsens beslut

9/2009

2009-03-06

Rabih Ballout
med flera

Oberoende utvärdering av Umeå lokaltrafik, ekonomiskt, kvalitetsmässigt och psykosocialt hos trafikpersonalen

Kommunstyrelsens beslut

8/2009

2009-02-27

Urban Bengtson

Medborgarhemsidan med möjlighet att nätrösta och ge nätkommentarer

Kommunstyrelsens beslut

7/2009

2009-02-24

Olof Lindberg

Våra barn behöver en bättre skolgård nu!

Sävar KDN beslut

6/2009

2009-02-04

Jesper Alkebro

Slopa alla estetiskt motiverade regler för färg- och materialval på byggnaders tak och fasader

Byggnadsnämndens beslut

5/2009

2009-01-26

Urban Bengtson

Utställning för allmänheten av inkomna förslag i pågående stadsutvecklingsprojekt (bl a äventyrsbad och 50-m bassäng)

Kommunstyrelsens beslut

4/2009

2009-01-16

Astrid Svedberg

Behåll biblioteket på nuvarande plats

Kulturnämndens beslut

3/2009

2009-01-13

Urban Bengtson

Belöna lönsamma medborgarförslag

Kommunfullmäktiges beslut

2/2009

2009-01-13

Maria Nilsson

Ny politisk organisation av kommunfullmäktige i Umeå

Kommunfullmäktiges beslut

1/2009

2008-12-17

Monica Lindgren,
Carina Lindmark,
Åsa Andersson,
Johanna Björklund,
Jenny Ölund

Allmänt förbud mot fyrverkerier och annan pyroteknisk utrustning

Kommunfullmäktiges beslut

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.