Startsida Umeå kommun

Medborgarförslag 2011

Nummer

Datum

Förslagsställare

Förslag

Beslut

47/2011

2011-12-22

Peter Ekvall

Träd och parker

Tekniska nämndens beslut

46/2011

2011-12-07

Urban Bengtson

Att Umeå kommun köper boken "Umeås Bad Historia och Framtidens simning till samtliga KF ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsens beslut

45/2011

2011-11-22

Anders Sandberg

4H-gård vid Green Zone

Kommunstyrelsens beslut

44/2011

2011-11-22

Gertrud Israelsson 

Gatlyktor längs cykel- och gångvägen mellan Gammlia-Blåbärsvägen

Tekniska nämndens beslut

43/2011

2011-11-16

Pontus Edholm

Dåliga bussförbindelser mellan Obbola-Umeå-Obbola

kommunstyrelsens beslut

42/2011

2011-11-09

Peter Ekvall

Skywalk

Kommunstyrelsens beslut

41/2011

2011-10-28

Johan Ekblad

Kommunen bör använda mer öppen programvara

Kommunstyrelsens beslut

40/2011

2011-10-26

Gun-Britt Åström

Byt ut papperskorgarna i centrum mot klarröda och hjärtprydda

Tekniska nämndens beslut

39/2011

2011-10-24

Kenneth Bill

Lyft fram området kring Backens kyrka med skyltning

Tekniska nämndens beslut

38/2011

2011-10-17

Peter Ekvall

Umeå-Eye, (pariserhjul/restaurang) på den ev nya bron mellan Ön och Konstnärligt campus

Kommunstyrelsens beslut

37/2011

2011-10-13

Mona Eriksson

Förbud mot lösspringande katter i tätbebyggda områden

Miljö- och hälsoskydds-
nämndens beslut

36/2011

2011-09-01

Lars Widman

Cykelväg via Röbäck-Stöcksjö-Stöcke-Strömbäck-Norrmjöle-Bettnässand

Tekniska nämndens beslut

35/2011

2011-08-31

Peter Ekvall

Bygg ut gågatan genom att plattlägga hela Rådhusesplanaden

Kommunstyrelsens beslut

34/2011

2011-08-22

Britt-Marie Barruk

Samiskt hus i Umeå - ett landmärke med tydliga samiska kännetecken, uttryck och former

Kommunstyrelsens beslut

33/2011

2011-08-18

Margareta Walleij

Sopkorgar i varje gatukorsning i centrumfyrkanten samt längs gång- och cykelstråken öst-väst på Nygatan och Kungsgatan

Tekniska nämndens beslut

32/2011

2011-07-08

Andreas Olofsson

Gör stallarna på Dragonområdet till militärhistoriskt muséum

Kommunstyrelsens beslut

31/2011

2011-06-27

Jan Hans-Olof Pettersson

Bastuland i nya badhuset

Kommunstyrelsens beslut

30/2011

110507

Henrik Agerhäll

Erbjud Russia Today (RT) i Bostadens grundutbud

Kommunstyrelsens beslut

29/2011

2011-05-27

Henry Årebrand

P-förbättring inom centralorten för kommunmedborgare som inte har tillgång till allmänna kommunikationsmedel som lokaltrafik

Kommunstyrelsens beslut

28/2011

2011-05-26

Bengt Eriksson

Inrätta en akutgrupp som kan starta upp hjälpinsatser vid förorenat dricksvatten

Kommunstyrelsens beslut

27/2011

2011-05-17

Henrik Agerhäll

Polisanmäl styrelsen för Umeå kommunföretag

Kommunstyrelsens beslut

26/2011

2011-05-12

Gunnar Wahlberg

Bilparkering på gamla bangården

 

25/2011

2011-05-10

Urban Bengtson

Inrätta medborgaridé-kontor för Umeåförslag

Kommunstyrelsens beslut

24/2011

2011-04-26

Jenny Sundholm

Förbjuden genomfart på Granvägen, Sofiehem

Tekniska nämndens beslut

23/2011

2011-04-20

Johannes Samuelsson

Kursanpassa idrotten i skolorna

För- och grundskolenämndens beslut

22/2011

2011-04-11

Bo Löfgren

Visningsavtal med Holmsunds Tropikhus

 

21/2011

2011-04-07

Karl Sebastian Andersson 

Folkomrösta om flytten av stadsbiblioteket

Kommunstyrelsens beslut

20/2011

2011-04-04

Jan Martin Myrberg

Konstnärlig utsmyckning av betongfundamenten i älven vid Strömpilen

Kulturnämndens beslut

19/2011

2011-03-31

Bengt Lindqvist

Bro vid Tväråns mynning

Kommunstyrelsens beslut

18/2011

2011-03-28

Erik Marklund

Hållbar kollektivtrafik som inte är beroende av fossila bränslen

Tekniska nämndens beslut

17/2011

2011-03-24

Tor Vargåker

Eliminering av stillastående trafik i Umeå

Tekniska nämndens beslut

16/2011

2011-03-21

O S Sandström

Namnsättning av Brogatan och bron över Lövösundet (Holmsund)

Byggnadsnämndens beslut

15/2011

2011-03-14

Henrik Agerhäll

Låt kommunfullmäktige rösta om aktieägaravtalet med Balticgruppen

Kommunstyrelsens beslut

14/2011

2011-03-10

Irene Harju

Ändrad prioritering av gång- och cykelbanor på Tomtebo

Tekniska nämndens beslut

13/2011

2011-03-08

Tuija Jonsson

Gastronomiteater i Kulturens hus

Kulturnämndens beslut

12/2011

2011-03-08

Samuel Millqvist

Inomhusbacke för snowboard/slalom

Fritidsnämndens beslut

11/2011

2011-02-23

Sofia Larsson

Umeå kommun bör ta beslut om att inte upphandla eller köpa in burägg

Kommunstyrelsens beslut

10/2011

2011-02-23

Barbro Bergström

Flytt av trädrosorna till Hagaparken

Tekniska nämndens beslut

9/2011

2011-02-17

Helena Ekergård

Tillstyrkan av projektet "Hälsocoach Västerbotten"

Socialnämndens beslut

8/2011

2011-02-17

Anders Abrahamsson

Volontärverksamhet för äldre (farmor/mormorpool)

Kulturnämndens beslut

7/2011

2011-02-07

Urban Bengtson

Att Umeå kommun på sin hemsida informerar om skollagens paragrafer och dess innehåll

För- och grundskole-
nämndens beslut

6/2011

2011-02-07

Catrin Nilsson

Legalisering av graffiti på allmän plats i centrala Umeå

Kommunstyrelsens beslut

5/2011

2011-02-01

Ludvig Grahn

Ceremonirum inom ramen för Kulturväven, Staden mellan broarna

Kommunstyrelsens beslut

4/2011

2011-01-24

Gunnar Wikund

Lars Lystedt som hedersmedborgare

 

3/2011

2011-01-20

Inger Lindström

Staden mellan broarna - en annorlunda hälsoupplevelse

Kommunstyrelsens beslut

2/2011

2011-01-17

Anette Elstig

Gångbro mellan Lundåkern-Bölesholmarna

Kommunstyrelsens beslut

1/2011

2011-01-04

Jan Sandgren

Utvärdering av organisationen med kommundelsnämnder och kommundelsförvaltningar i kommunen

Kommunfullmäktiges beslut

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.