Startsida Umeå kommun

Medborgarförslag 2012

Nummer

Datum

Förslagsställare

Förslag

Beslut

68/2012

2012-12-28

Berndt Åström

Byt ut körriktning i en fil på Tegsbron

Tekniska nämndens beslut

67/2012

2012-12-17

Susanne Lövenmark

Gungor i busskurar i närheten av förskolor

Tekniska nämndens beslut

66/2012

2012-12-10

Peter Ekvall

Cykeltunnlar ovan jord

Tekniska nämndens beslut

65/2012

2012-11-28

Josef Nygren

Integrering med äldre/yngre genom bubkvällar eller liknande på äldreboenden

Socialnämndens beslut

64/2012

2012-11-27

Simon Beck

Bygg nya badhuset allergivänligt

Kommunstyrelsens beslut

63/2012

2012-11-23

Kjell Lundström

Bygg en biogasanläggning på Dåva i närheten av värmeverket

 

62/2012

2012-11-21

Anton Vennberg

Gratis buss för föräldrar med barnvagn

 

61/2012

2012-11-19

Krister Mikaelsson

Subventionering av gymkort för pensionärer

Kommunstyrelsens beslut

60/2012

2012-11-13

Peter Ekvall

Upphittarlådor på offentliga platser

Tekniska nämndens beslut

59/2012

2012-11-12

Mats Burström

Gör om stadsbiblioteket till ett Dansens Hus

Kulturnämndens beslut

58/2012

2012-11-08

Mikael Nordfeldth

Policy för kommunala organisationer vid användning av nätplattformer

Kommunstyrelsens beslut

57/2012

2012-11-07

Frej Sjöström

Bygg en evenemangsarena

Kommunstyrelsens beslut

56/2012

2012-11-07

Frej Sjöström

Parkeringshus på var sida av Västra Esplanaden

Kommunstyrelsens beslut

55/2012

2012-11-06

Maria Furberg

Att kommunen köper in cykellysen som sedan polisen delar ut tillsamman med böterna till cyklisterna

Tekniska nämndens beslut

54/2012

2012-10-23

Darja Bouzarova

Samarbete mellan Umeå kommun och SFI-elever avseende översättning av Umeå kommuns hemsida till sina modersmål

 

53/2012

2012-10-23

Tomas Björnerbäck

Ny app "Seeclickfix" så medborgarna kan fota, rapportera och kommentera klotter, trasiga brunnslock m m

Tekniska nämndens beslut

52/2012

2012-10-19

Tom Madell

Flexibla höst- och sportlov

För- och grundskolenämndens beslut

51/2012

2012-10-15

Christer Örnestad

Namnsättning av IKEA-området

Byggnadsnämndens beslut

50/2012

2012-10-09

Peter Ekvall

Rondeller med olika nationaliteter

Tekniska nämndens beslut

49/2012

2012-10-01

Pia Sjölund

Förlägning av cykelbanan mellan Umeå och Innertavle

Tekniska nämndens beslut

48/2012

2012-09-27

Urban Bengtson

Kommunfullmäktige tar beslut om planlösning, utformning, innehåll budget mm avseende Nannabadhuset

Kommunstyrelsens beslut

47/2012

2012-09-27

Urban Bengtson

Utsällning av projektörers förslag avseende ny bahuset med möjlighet att lämna synpunkter, även redovisning av budget samt konsekvenser för trafik och miljö

Kommunstyrelsens beslut

46/2012

2012-09-11

Peter Ekvall

Belysning underifrån på gågatan genom Umeå

Tekniska nämndens beslut

45/2012

2012-09-13

Nouri H Tahanpour

Nyttja den befintliga cykeltunneln för att skapa något nytt unikt samt 5-15 arbetsplatser

Kommunstyrelsens beslut

44/2012

2012-09-11

Urban Bengtson

Kommunal folkomröstning för Nannabad på tvärs mot politiska beslut

 

43/2012

2012-09-03

Josef Nygren

Sätt upp informationsskyltar på stora och små byggprojekt

Byggnadsnämndens beslut

42/2012

2012-08-28

Jan Engman

Skyltning med namn m m på växter i stadens parker

Tekniska nämndens beslut

41/2012

2012-08-16

Gunnar Nording

Konst i älven

 

40/2012

2012-08-10

Therése Nordin

Skylta cykelvägarna

Tekniska nämndens beslut

39/2012

2012-08-08

Peter Ekvall

Bonsaipark i Umeå

Tekniska nämndens beslut

38/2012

2012-07-16

Stig Ågrahn

Vid upphandling - Begränsning av buller

Tekniska nämndens beslut

37/2012

2012-07-12

Peter Ekvall

Speakers Corner

Kommunstyrelsens beslut

36/2012

2012-07-04

Stig Norén

Fler hundlatriner på Teg

Tekniska nämndens beslut

35/2012

2012-07-04

Stig Norén

Övergångsställe korsningen Bölevägen-Domarevägen

Tekniska nämndens beslut

34/2012

2012-07-03

Ulf Tingelöf

Asfaltera vägen genom Anumark

Tekniska nämndens beslut

33/2012

2012-07-03

Mikael Cederberg

Rastplats på väg 364 och Tavleån, Ersmark

Tekniska nämndens beslut

32/2012

2012-06-15

Peter Ekvall

Vattenfall i Umeälven

Kommunstyrelsens beslut

31/2012

2012-06-15

Carl-Arne Sundström

Återvinningsstation på tomten där f.d. Grand låg

Kommunstyrelsens beslut

30/2012

2012-06-14

Gunilla Dahlgren
med flera

Tennisplan Västerhiske/Kungsänget

Tekniska nämndens beslut

29/2012

2012-06-11

Ingela Lundmark

Konstgräsplan på Hedlundaskolan

Fritidsnämndens beslut

28/2012

2012-05-29

Josef Nygren

Chilifestival

Kulturnämndens beslut

27/2012

2012-05-11

Viktoria Johansson

Bygg cykelparkeringar med skärmtak vid kommunala förskolor

Tekniska nämndens beslut

26/2012

2012-05-10

Peter Ekvall

Illusionernas hus

Kommunstyrelens beslut

25/2012

2012-05-04

Anton Jonas Eriksmo

Bredda cykelvägen mellan Gösta Skoglundsväg och Ålidbacken

Tekniska nämndens beslut

24/2012

2012-04-25

Roland Lindberg

Röj upp gamla kustvägendelens mellan Innertavle och Nydalasjön

Tekniska nämndens beslut

23/2012

2012-04-20

Birgitta Wallin

Konsekvensanalys utifrån frågeställningar avseende planerat kärnkraftverk i Pyhäjoki, Finland

 

22/2012

2012-04-13

Lennart Johansson

Vänthållplats för bussresenärer i Sävar

Sävar KDN beslut

21/2012

2012-04-10

Lars Anders Wikman

Linbana över älven och i Umeå Centrum

Kommunstyrelsens beslut

20/2012

2012-04-10

Peter Ekvall

Bygg en skyskrapa som växthus och fjärilshus

Kommunstyreslens beslut

19/2012

2012-03-23

Ingrid Persson

Pingviner på snöberg på Västerslätt

Tekniska nämndens beslut

18/2012

2012-03-19

Karl Anders Jacobsson 

Uppkalla en gata efter Knut Harald Giertz

Byggnadsnämndens beslut

17/2012

2012-03-19

Carola Löfdahl

Obligatoriska anhörigråd inom kommunens samtliga äldreboenden

Socialnämndens beslut

16/2012

2012-03-07

Carolina Sjöstedt

Skolmåltiderna i Umeås skolor (kvalité och kostnader)

Kommunstyrelsens beslut

15/2012

2012-03-07

Cecilia Fransson

Bygg inte om alla vägar samtidigt i Umeå

Kommunstyrelsens beslyut

14/2012

2012-03-07

Astrid Eriksson

Biblioteket skall inte flyttas till älven

Kulturnämndens beslut

13/2012

2012-03-07

Peter Ekvall

Bygg en boardwalk runt Nydalasjön

Kommunstyrelsens beslut

12/2012

2012-03-05

Tommie Landström

Införande av en policy för plantering av buskar, träd mm som genererar frukt, bär som går att äta

Tekniska nämndens beslut

11/2012

2012-02-29

Eva Dalgren

Bygg ett kollektivhus

Kommunstyrelsens beslut

10/2012

2012-02-21

Hanna Degerström

Breddning av elljusspåret i Obbola, milspåret bör läggas till permanent

Holmsund/Obbola KDN beslut

9/2012

2012-02-20

Elof Näslund

Namnge dom största rondellerna

Byggnadsnämndens beslut

8/2012

2012-02-20

Car-Arne Sundström

Bygg en trottoar på ena sidan Majorsvägen och Terminsvägen i Sävar (även plogning)

Sävar KDN beslut

7/2012

2012-02-15

Peter Ekvall

Inför en grön dag för alla anställda och elever

Kommunstyrelsens beslut

6/2012

2012-01-31

Adrian Bengtson

Utsiktsplats vid vattentornet på Mariehem

Tekniska nämndens beslut

5/2012

2012-01-27

Moa Lundqvist,
Stina Brander,
Sanna Rudolfsson

Bättre skolmat

Kommunstyrelsens beslut

4/2012

2012-01-19

Peter Ekvall

Vattentornet som schackpjäs

Kommunstyrelsens beslut

3/2012

2012-01-17

Svante Sandström

Sommarstugevägen från Bräntevägen till Kall Ningshällan får namnet Kall Ningsvägen

Byggnadsnämndens beslut

2/2012

2012-01-17

-

Bygg ett ellergivänligt/klorfritt bad i Umeå

Kommunstyrelsens beslut

1/2012

2012-01-12

Anders Daniel Åström

Inhägnad hundlekgård i kommunal regi i parken vid Sandalidens skola

Tekniska nämndens beslut

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.