Startsida Umeå kommun

Medborgarförslag 2013

Nummer

Datum        

Förslagsställare

Förslag

Beslut

72/2013

2013-12-30

Monica Elisabet Holmgren

Upprätta ett register över hundägare och debitera dessa en avgift varje år så att hundlatrinerna får vara kvar

Kommunstyrelsens
beslut

71/2013

2013-12-10

Björn Sandström

Ett nytt apberg - en naturlig samlingsplats

Tekniska nämndens
beslut

70/2013

2013-12-05

Katarina Westerlund

Istället för hundlatriner dela ut dekaler till fastighetägare som tillåter hundbajspåsar i gröna tunnan

Tekniska nämndens
beslut

69/2013

2013-12-04

Henrik Agerhäll

Granskning av kulturvävens entreprenader för att se om det finns tveksamheter detta för att ev kunna starta en rättslig process mot Balticgruppen

Kommunstyrelsens
beslut

68/2013

2013-12-03

Maria Nilsson

Avskaffande av tjänst som omvärldsstrateg i Umeå kommun

Kommunstyrelsens
beslut

67/2013

2013-11-28

Martin Agerhäll

Uppdrag till kommunen att i samråd med INAB hitta en användning för den yta som skapar mervärde

 

66/2013

2013-11-26

Urban Bengtson

Ett nytt realistiskt befolkningsmål på 150 000 till år 2050 i stället för 200 000

Kommunstyrelsens
beslut

65/2013

2013-11-26

Jan Lindgren

Skolor, fastighetsägare, föreningar och kommunen sköter renhållningen inom anvisade områden

Tekniska nämndens
beslut

64/2013

2013-11-25

Daniel Åström

Uppföra hundlatriner vid varje återvinningsstation

Tekniska nämndens
beslut

63/2013

2013-11-07

Maria Engström

En stor lekpark för barn i alla åldrar i centrala stan

Tekniska nämndens
beslut

62/2013

2013-11-06

Bengt Grahn

Upplåt gångbanorna för cyklister på var sida av Skolgatan (mellan V.a Kyrkogatan och Fabriksgatan)

Tekniska nämndens
beslut

61/2013

2013-10-19

Eva Maria Moe

Skidspår på Nydalasjön

Fritidsnämndens
beslut

60/2013

2013-10-18

Eje Velander

Sätt upp motorvärmarstolpar på Umeå Östra för dom som pendlar med tåget

Kommunstyrelsens
beslut

59/2013

2013-10-16

Siv Andersson

När kommunen bygger nya lekparker bygg dom på en förskolegård

Tekniska nämndens
beslut

58/2013

2013-10-14

Andreas Karlsson,
Anna Karlsson

Trafiksituationen på Berghem

Kommunstyrelsens
beslut

57/2013

2013-10-11

Margareta Walleij

Starta ett Lärcentra i Stadsbiblioteket

Kommunstyrelsens
beslut

56/2013

2013-10-10

Lars Gunnar Karlsson

Ändra parkeringsförbudet på Västra Idrottsallén mellan ÖK och Fredrikshögsgatan

Tekniska nämndens
beslut

55/2013

2013-10-09

Mats Norlin

Täkt grusdepå lägges upp på återvinningscentralerna under vintertid

Tekniska nämndens
beslut

54/2013

2013-10-09

Kristin Stenmark

Statsbibliotekets nuvarande lokaler behålls och blir tillgängliga för föreningslivet

Kommunstyrelsens
beslut

53/2013

2013-09-26

Hanna Ekbäck

Utnyttja design- / konsthögskolan som utställare under kulturhuvudstadsåret

Kulturnämndens
beslut

52/2013

2013-09-24

Urban Bengtson

Bygg en "Noannas p-Ark" med 8 årstider på kv Nanna

Kommunstyrelsens
beslut

51/2013

2013-09-20

Kerstin Norlander

Omvandla området kring Lundåkern till stadsodling, kolonilotter- eller odlingslotter

Kommunstyrelsens
beslut

50/2013

2013-09-16

Oscar Pettersson,
Johan Nyholm

Gör en arena av Skogsvallen IP i Sävar

Sävar KDN beslut

49/2013

2013-09-16

Viktor Nyholm

Bygg ett bättre gym i Sävar

Sävar KDN beslut

48/2013

2013-09-16

Charlotte Frisegård,
Mathilda Granberg,
Felicia Holmlund

Ispark i Vänortsparken (On Ice)

Tekniska nämndens
beslut

47/2013

2013-09-16

Emil Forsberg

Upprustning av paintbollbana alt bygga en ny

Fritidsnämndens
beslut

46/2013

2013-09-07

Mikael Nordfeldth

Umeå kommuns IT-avdelning skall installera LibreOffice på samtilga egenägda och inhyrda datorer åt tjänstemän, elever och politiker

Kommunstyrelsens
beslut

45/2013

2013-09-05

Lars Anders Wikman

Ny campingplats vid Lundåkern

Fritidsnämndens
beslut

44/2013

2013-09-04

Henrik Agerhäll

Offentliggör alla handlingar kring kulturhusbygget

Kommunstyrelsens
beslut

43/2013

2013-08-30

Lena-Maria Smith

Rollerderby-bana

Fritidsnämndens
beslut

42/2013

2013-08-14

Tomas Björnerbäck

Utrusta viadukter med vattenmätare

Tekniska nämndens
beslut

41/2013

2013-08-12

Edward Lantz

Bygg en komplett båthamn från Kyrkbron till där småbåtskajen är idag

Kommunstyrelsens
beslut

40/2013

2013-08-05

Lars Anders Wikman

Flytande strandpromenad mellan broarna

Tekniska nämndens
beslut

39/2013

2013-08-05

Lars Anders Wikman

Övergångsställe centrerade längst Rådhusesplanaden

Tekniska nämndens
beslut

38/2013

2013-07-31

Per Magnus Öhman

Utöka båtplatser på Lundåkern till nästa säsong

Fritidsnämndens
beslut

37/2013

2013-06-28

Robin Vikström

En av stadens parker förvandlas till isrink vintertid

Tekniska nämndens
beslut

36/2013

2013-06-20

Lars Höglund

Byt namn på Kallkällsbacken till Assarbacken

Byggnadsnämndens
beslut

35/2013

2013-06-19

Emma Jonsson

Betala bussbiljett för de dagar man reser, tex 30 resdagar i stället för månadskort

Kommunstyrelsens
beslut

34/2013

2013-06-14

Tomas Björnerbäck

Åtgärda cykelöverfarterna över de vägar som ansluter mot Backenvägen

Tekniska nämndens
beslut

33/2013

2013-05-29

Andreas Figaro

Sänkt hastighet genom Klabböle by

Utgått

32/2013

2013-05-24

Östen Burström

En vattenfallsvägg efter V:a Esplanaden mellan två tvärgator för att binda partiklarna i luften

Kommunstyrelsens
beslut

31/2013

2013-05-20

Maria Nilsson

Underlätta vuxenstudier på Komvux i Umeå för elever med dyslexi och/ eller ADHD

Gymnasie- och
vuxenutbildnings-
nämndens beslut

30/2013

2013-05-20

Josef Nygren

Begränsa alkoholförbudet längs älven mellan 2200 och 0600 i stället för dygnetrunt förbud

Kommunstyrelsens
beslut

29/2013

2013-05-09

Anna Gåfvels Karlsson

Bygg en rullskidbana i Umeå

Fritidsnämndens
beslut

28/2013

2013-05-10

Maria Nilsson

AB Bostaden ska sträva efter att öka produktion av små och billiga hyresrätter

Kommunstyrelsens
beslut

27/2013

2013-05-07

Jan Lundberg

Sätt upp speciella tuggummikorgar i centrum

Tekniska nämndens
beslut

26/2013

2013-05-06

Josef Nygren

Uppsamlingsplatser för grovsopor

Tekniska nämndens
beslut

25/2013

2013-05-02

Mikael Nordfeldth

Mesh-baserade trådlösa datanät i Umeå

Kommunstyrelsens
beslut

24/2013

2013-05-02

Urban Bengtson

Alla politiska nämnder i Umeå kommun, särskild för- och grundskolenämnden och fritidsnämnden gör trafikutredningar för barns och ungdomars väl och ve m a a bad på Nanna

Kommunstyrelsens
beslut

23/2013

2013-04-18

Maria Nilsson

Umeå kommun inbjuder Oneeighty för presentation och arbetssätt och verktyg

För- och grund-
skolenämndens
beslut

22/2013

2013-04-17

Dagmar Granholm

Bygg serviceboende/trygghetsboende eller blandat boende uppe på Ålidhems centrum

Kommunstyrelsens
beslut

21/2013

2013-04-16

Gunilla Arvidsson

Fri parkering vid flygplatsen och hela stan under kulturhuvudstadsåret

Kommunstyrelsens
beslut

20/2013

2013-04-11

Peter Johansson

Folkomrösta om en moské i Umeå

Kommunstyrelsens
beslut

19/2013

2013-04-10

Mikael Nordfeldth

Inför nolltaxa i Umeå kommun

Kommunstyrelsens
beslut

18/2013

2013-03-29

Bengt Höglund

Komponera en stadshymn/sång inför kulturhuvudstadsåret

Kulturnämndens
beslut

17/2013

2013-03-27

Hans Järvholm

Öppna upp området utmed Tvärån mellan Storgatan och Kvarnbron

Tekniska nämnden
beslut

16/2013

2013-03-26

Ulf Nilsson

Reklamstolpe med rondellens namn med placering mitt i rondellen

 

15/2013

2013-03-22

Karin Lundmark

Däcka över Kyrkbrons gång- och cykelstråk

Tekniska nämndens
beslut

14/2013

2013-03-13

Carl-Arne Sundström

Eltransportsystem som ger radikalt förbättrad miljö och driftsekonomi och genomförs

 

13/2013

2013-03-12

Gret Norberg

Vasaplan rökfri zon

Kommunstyrelsens
beslut

12/2013

2013-03-04

Cina Madison

Förgyll björkarnas stad med vitsippor

Tekniska nämndens
beslut

11/2013

2013-03-01

Kenneth Bill

Konstverket Umeå

Kulturnämndens
beslut

10/2013

2013-02-28

Per Samuelsson

Bryggor/flytbryggor mellan Strömpilen och Lundåkern

Fritidsnämndens
beslut

9/2013

2013-02-19

Eva Unander

Skidspår runt Nydalasjön

Fritidsnämndens
beslut

8/2013

2013-02-08

Josephine Wiktorsson

Inhägnad hundrastgård

Tekniska nämndens
beslut

7/2013

2013-01-31

Tomas Björnerbäck

Cykelparkeringar vid Umeå C och Umeå Östra tågstationer

 

6/2013

2013-01-30

Jonas Nordin

Plantera en björk för varje nyfödd

Tekniska nämndens
beslut

5/2013

2013-01-28

Barbro Bergström

Bygg parkeringsplatser vid infarterna till Umeå

Tekniska nämndens
beslut

4/2013

2013-01-17

Eva Nylén

Lokaltrafik till Alviks industriområde

Kommunstyrelsens
beslut

3/2013

2013-01-17

Christer Örnestad

Bygg ett kommunalhus i glas

Kommunstyrelsen
beslut

2/2013

2013-01-14

Sören Agnemo

Umeås Hall Of Fame

Kommunstyrelsens
beslut

1/2013

2013-01-03

Viktor Enström

Staty på Rådhustorget

Kommunstyrelsens
beslut

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.