Startsida Umeå kommun

Medborgarförslag 2014

Nummer

Datum

Förslagsställare

Förslag

Beslut

50/2014

2014-12-30

David Holmgren

Mindre danskt och tyskt kött till offentliga serveringar

Kommunstyrelsens beslut

49/2014

2014-12-21

Urban Bengtson

Att förslag till omgörning av Vasaplan går ut på remiss till allmänhet, organisationer, företag m fl som berörs av kollektivtrafiken i Umeå

Tekniska nämndens beslut

48/2014

2014-12-09

O. S. Sandström,
Åke Sixtensson

Brogatan i Holmsund namnändras till Hindrickssons väg

Byggnadsnämndens beslut

47/2014

2012-12-05

Urban Bengtson

Staket/hinder efter Umeälven vid Kulturväven och parken

Tekniska nämndens beslut

46/2014

2014-12-03

Mikael Andersson

KomTek i Umeå

För- och grundskole-
nämndens beslut

45/2014

2014-11-26

Jim Viklund

Förbättrad trafiksäkerhet Ersboda Coop Forum handelsområde

Tekniska nämndens beslut

44/2014

2014-11-21

Keijo Perkiö

Ställplats för husbilar

Kommunstyrelsens beslut

43/2014

2014-11-20

Kristina Hagström

E-mailadresser för alla anställda inom äldreomsorgen

Äldrenämndens beslut

42/2014

2014-11-14

Jim Viklund

Minskad miljöbelastning & Bättre trafikflöde - Coop Forum Ersboda handelsområde

Kommunstyrelsens beslut

41/2014

2014-11-10

Tomas Andersson

Utökning av fritidsplatser i Bodbyn

För- och grundskole-
nämndens beslut

40/2014

2014-11-05

Björn Myrén

Köp in en Multihog för vinterväghållning

Tekniska nämndens beslut

39/2014

2014-10-24

Anders Sandström

Bevara Bergsgården på Mariehemsängarna

Kommunstyrelsens beslut

38/2014

2014-10-15

Katrin Lundgren

Bevara Rådhusparkens övre del i befintligt skick

Tekniska nämndens beslut

37/2014

2014-10-07

Leif Ådén

Möjlighet till internet på äldreboenden, gärna trådlöst

Socialnämndens beslut

36/2014

2014-10.-02

Gerd Olsson

Skapa skilda områden för fotgängare och cyklister genom att omvandla trottoaren på ena sidan till cykelbana

Tekniska nämndens beslut

35/2014

2014-10-01

Stefan Kinell

Sätt upp skyddsräcken mellan gångbanor och körbanor på Tegsbron (E4-bron)

Tekniska nämndens beslut

34/2014

2014-09-30

Ulf Parde

Umeå kommun skall ändra till å i sin webbadress

Kommunstyrelsens beslut

33/2014

2014-09-23

Bianca Byring,
Agnes Asplund

Deltidsplacering på fritidshem för barn till föräldralediga

För- och grundskole-
nämndens beslut

32/2014

2014-09-22

Kerstin Andersson

Förvaltningsområde för minoritetsspråket meänkieli

Kommunstyrelsens beslut

31/2014

2014-09-19

Johanna Svensson

Bygg ihop Ersboda handelsområde med Mariedals och kalla det Norra Gallerian

Kommunstyrelsens beslut

30/2014

2014-09-08

Frej Sjöström

Öppna ett museum om Sveriges sista strid som hölls i Umeås närområde

Kulturnämndens beslut

29/2014

2014-09-08

Frej Sjöström

Försköna Tegsbron och Kyrkbron

Tekniska nämndens beslut

28/2014

2014-08-20

Lotten Markström

Sorterat avfall skall hämtas vid hemmet

Kommunstyrelsens beslut

27/2014

2014-08-04

Eva Sundqvist

Utrusta rum/lägenheter på äldreboenden med trådlöst internet

Socialnämndens beslut

26/2014

2014-07-25

Lars Kohlström

Gör Lundåkern till en naturlig mötesplats med pulkabacke, grillstugor, utegym och öppna ytor.

Fritidsnämndens beslut

25/2014

2014-07-24

Tilda Söderström

Förslag som kan förbättra luften i Umeå

Kommunstyrelsens beslut

24/2014

2014-07-02

Maria Nilsson

Begreppsbyte inom Umeås äldreservice

Socialnämndens beslut

23/2014

2014-06-23

Maria Nilsson

Kontrollera förekomst av könsstympning av flickor i skolåldern

 

22/2014

2014-06-05

David Holmgren

Bjud alla på era offentliga serveringar med minst 90% ägg från fria höns

Kommunstyrelsens beslut

21/2014

2014-06-02

Mattias Nilsson

Undertecknande av skatteparadisupproret, samt ändra i kommunens upphandlingsregler

Kommunstyrelsens beslut

20/2014

2014-04-30

Melker Wiklund,
Pontus Luther

Bygg en cykeldirt i Holmsund

Tekniska nämndens beslut

19/2014

2014-04-30

Agneta Mattsson

En fungerande gång- och cykelväg längs hela Kyrkhamnsvägen

Tekniska nämndens beslut

18/2014

2014-04-29

Henrik Agerhäll

Förbud mot ej tillståndsgiven pengainsamling inom Centrumfyrkanten

Kommunfullmäktiges beslut

17/2014

2014-04-27

Anton Eriksmo

Enkelrikta Kungsgatan öst på stan och bredda cykelbanor

Tekniska nämndens beslut

16/2014

2014-04-23

Andreas Forsberg

Inför fri parkering för elbilar

Kommunstyrelsens beslut

15/2014

2014-04-15

Joakim Vesterlund

Skapa allmänningar i stället för ängar

Tekniska nämndens beslut

14/2014

2014-04-04

Gret Norberg

Medborgarförslagen skall besvaras inom ett år

Kommunstyrelsens beslut

13/2014

2014-03-31

Maria Nilsson

Avveckla Umeå kommuns skattefinansierade "Brottsofferjour"

Socialnämndens beslut

12/2014

2014-03-31

Maria Nilsson

Strama upp pensionsregler för förtroendevalda

Kommunfullmäktiges beslut

11/2014

2014-03-06

Carola Hedmark

Turisttåg i Umeå sommartid

Kommunstyrelsens beslut

10/2014

2014-02-26

Emma Simonsson
med flera

Införande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling samt strikt reglerad mobiltelefonanvändning i Umeå kommuns skolor och förskolor

Kommunstyrelsens beslut

9/2014

2014-02-05

Kenneth Bill

Däcka över sydliga delen av Strombergsväg-Blåvägen-Östermalmsleden med ett p-hus

Kommunstyrelsens beslut

8/2014

2014-02-03

Hans Lennart Åström

Inför nyckelfri hemtjänst

Socialnämndens beslut

7/2014

2014-01-31

Per Ivar Dahlbom

Använd parkeringsplatserna på IKEA-området för pendlare

Kommunstyrelsens beslut

6/2014

2014-01-30

Petter Nilsson

Förbättra och underlätta läget för de hemlösa i Umeå kommun

Socialnämndens beslut

5/2014

2014-01-27

Henrik Agerhäll

Offenliggör kulturvävshyror för att pressa fastighetsbolag

Kommunstyrelsens beslut

4/2014

2014-01-23

Dan Magnusson

Riv byggnaden på Rådhustorget som inrymmer Frasses, Resia och Centrumkiosken

Tekniska nämndens beslut

3/2014

2014-01-16

Ingrid Hansson-Mild

Turisttåg för guidning i centrala Umeå

Kommunstyrelsens beslut

2/2014

2014-01-08

Mikael Nordfeldth

Implementera SPF för domännamnet @umea.se för att förhindra avsändarförfalskning

Kommunstyrelsens beslut

1/2014

2014-01-07

Christer Hansson

Gör om nuvarande stadsbibliotek till boende för seniorer

Kommunstyrelsens beslut

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.